Nordiska och baltiska samarbeten stärker skogsbrandsberedskapen

De svåra skogsbränderna i Sverige sommaren 2018 bekämpades bland annat med stöd från nordiska och baltiska grannländer. Under ett möte med MSB i slutet av mars diskuterades hur beredskapen kan stärkas inför årets skogs- och naturbrandssäsong.

För att hålla varandra uppdaterade och utveckla beredskapen inför kommande skogsbränder ska de Nordiska och Baltiska länderna fördjupa och stärka sitt samarbete. Foto: Thinkstock 

Sveriges samarbeten med andra länder i Norden och Baltikum, och med EU:s civilskyddsmekanism, spelar en viktig roll i den svenska krisberedskapen.

Stötta varandra 

– Samarbetet mellan de nordiska och baltiska länderna är särskilt viktigt. Dels kan länderna stötta varandra med resurser som finns i våra närområden, dels har våra länder likartade förhållanden: Vi är glesbefolkade, flera av de nordiska och baltiska länderna har mycket skog och vi är var och en för sig ganska små, men tillsammans utgör vi en stor region, säger Jakob Wernerman, chef för MSB:s enhet för insatser och en av myndighetens operativa chefer under sommarens skogsbränder i ett pressmeddelande.

Behöver vara uppdaterade 

Syftet med mötet, som hölls den 28–29 mars, är enligt MSB att bidra till en stärkt skogsbrandsberedskap i de nordiska och baltiska länderna. Att träffas innan skogsbrandssäsongen är en del av förberedelserna inför den.

– Skogsbrandsberedskapen har utvecklats mycket i våra länder sedan förra sommaren och vi behöver vara uppdaterade på varandras styrkor och förbättringsområden. Tittar vi framåt ser vi att vi behöver samarbeta ännu mer, säger Jakob.

Under mötet kommer de deltagande länderna bland annat att:

• Se över hur beredskapen i respektive land och samarbetet mellan länderna kan stärkas.
• Ta fram rekommendationer för att stärka förberedelserna inför när alla EU-länder möts i Bryssel i maj för att diskutera skogsbrandsberedskapen till sommaren.

En viktig punkt på mötet är också möjligheterna till samarbete inom ramen för civilskyddsmekanismen och rescEU*. Förebyggande arbete och den förändrade riskbilden i regionen till följd av klimatförändringarna står också på agendan.

Om rescEU

*) I EU:s reviderade civilskyddsmekanism, som trädde i kraft 21 mars 2019, inrättas en förstärkt gemensam responskapacitet med extra resurser som ska kunna ge stöd när alla andra möjligheter är uttömda - det så kallade rescEU. I ett första skede handlar det framför allt om förmåga för skogsbrandsbekämpning från luften men rescEU rör också händelser med farliga ämnen/CBRNE och katastrofmedicin.

För att säkerställa att EU är förberett för skogsbrandssäsongen 2019 etableras också en övergångsfas då de länder som deltar i civilskyddssamarbetet kan ställa sina nationella resurser för flygande skogsbrandsbekämpning till EU:s förfogande. EU finansierar då 75 procent av stand by-kostnaderna för aktuella resurser.

Källa: MSB

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 05 april 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste