Margarinakademin

Att det finns en Svenska Akademin har väl inte undgått någon. Gänget med skönandar har, som bekant, hanterat en intern kris så att den blev en följetång och ett samtalsämne för stora delar av svenska folket. En halvstor cykelverkstad i en landsortsstad hade säkerligen hanterat en intern kris bättre än det intellektuella gänget gjort.Vad som kanske är mindre bekant, men av intresse för SA:s läsare, att det också finns en Skogs- och Lantbruksakademi, av kritiskt lagda personer kallad “margarinakademin”. Inte så att medlemmarna är ett gäng okunniga personer, tvärtom. Hos margarinakademins medlemmar finns en djup kunskap om skog och lantbruk. Akademin ordnar seminarier, svarar på remisser, utger publikationer och annat nyttigt. Det tråkiga är att kunskapen stannar inom akademins väggar.

Jag försöker hänga med i vad som händer i samhället, detta genom att läsa ett antal tidningar och andra publikationer. Vissa på nätet och andra i tryckt form. Dessutom konsumerar jag flitigt radio och Tv. Jag vet mig aldrig ha sett akademin vara plattform för något inslag, debattinlägg, vara uppgiftslämnare eller på något annat sätt göra sig publikt.

Det är anmärkningsvärt, speciellt mot bakgrunden att de frågor som engagerar akademins medlemmar är “heta” frågor i samhällsdebatten.

Skal vi ta några exempel?

Först och främst, klimatfrågan. Den är ju en av vår tids ödesfrågor. Visserligen ordnar akademin i år ett seminarium om skogens roll förklimatet. Men kommer seminariet ut i offentligheten eller kommer det att stanna innanför akademins väggar?

Vad som kan intressera SA:s läsare extra är allt annat som har med skog att göra. Exempelvis hur mycket av råvaran kan vi nyttiggöra, vilka områden skall vi prioritera och så vidare.  Det är nog inte science fiction att vi förr eller senare kommer att uppleva att många intressen kommer att slåss om vedpinnarna, man kan vilja ha dem till drivmedel, traditionell skogsindustri, husbyggnad med mera.

Vilken är framtiden för de nya kunskaperna, behoven och materialen som vi nu skymtar?

Så har vi rekreationsaspekten. Hur kan skogsbruket samverka med olika rekreationsintressen, inklusive naturvård? Att märka är att turism och rekreation är stora näringar som håller på att bli större. Vi har med kontinentala ögon jättelika resurser i form av skogar och sjöar. Hur sköter vi framförallt skogen så att upplevelsenäringarna får plats?

En av mina käpphästar är den moderna skogsmaskinen. Hur kommer den att utvecklas framöver? När kommer den första förarlösa maskinen till exempel?

Också inom akademins andra huvudområde - lantbruket - är samhällsdebatten het. Vad skall vi äta framöver och hur skall maten produceras? Här griper både etik och klassisk näringslära tag i varandra.

Man skall vara helt tondöv om man inte ser att akademins intresseområden ligger helt i tiden. Kom igen nu margarinakademin, kravla ut ur det kommunikativa grytet och kliv in i debatten.

Bo Lindevall
bo.lindevall@outlook.com

 

Artikeln publicerades fredag den 05 april 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste