Tyskland storsatsar på barkborrefällor

Den statliga tyska skogsförvaltningen Landesforsten har tagit upp kampen mot barkborren. I delar av förbundslandet Niedersachsen placerar man nu ut barkborrefällor i stor skala för att bekämpa skadeinsekten.  

I Tyskland hade man i fjol hela tre generationer barkborrar vilket har lett till en massförökning och omfattande angrepp på skog. För att försöka rädda skogen som är kvar har den statliga skogsförvaltningen i förbundslandet Niedersachsen nu börjat placera ut över 3 000 insekticidbehandlade barkborrefällor. Foto: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen

I en omfattande rundringning som nyligen gjordes av Thorbjörn Johnsen på Skogsforum framgår det att man i Sverige inte planerar för några storskaliga insatser med barkborrefällor som man gjorde i Värmland på 1960-talet.

Stor offensiv

Annat är det i Tyskland, där nu den statliga skogsförvaltningen i förbundslandet Niedersachsen går ut i en stor offensiv mot barkborren med hjälp av fällor. Kombinationen av fjolårets varma sommar och en mild vinter har lett till en massförökning även i Tyskland, och barkborreskadorna enbart i Niedersachsen beräknas till ett värde av motsvarande drygt 1,3 miljarder kronor.

Under vintern har omfattande avverkningar pågått för att få ut angripet virke ur skogen, men nu när svärmningen står för dörren så tvingas skogvaktarna ta till mer drastiska åtgärder. Nyhetskanalen NDR Niedersachsen rapporterar att långt över 3 000 insekticidbehandlade barkborrefällor ska placeras ut.

Rädda eller överge

Åtgärden har stött på kritik från naturskyddsorganisationen BUND, som anser att det riskerar att ytterligare utarma den biologiska mångfalden i landets skogar. Landesforsten menar dock att det är ett akut läge.

– Vi står just nu i valet mellan att rädda skogen med hjälp av växtskyddsmedel, eller att överge den, säger Stefan Fenner från Forstamt Lauterberg till nyhetskanalen.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 29 mars 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera