Södras VD mitt i Swedbank-turbulensen

Lars Idermark, VD för Södra, ordförande i Skogsindustrierna, styrelseledamot i Arbio AB samt Svensk Skogskommunikation AB, är styrelsens ordförande i Swedbank. 

Lars Idermark. Foto: Södra

Lars Idermark. Foto: Södra

I rollen som ordförande i Swedbanks styrelse har han idag lett styrelsen i beslutet att med direkt verkan avskeda VD Birgitte Bonnesen. 

Inför stämman diskuterades det huruvida bolagsstämman skulle komma att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Bolagsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet, men VD beviljades inte ansvarsfrihet.

Ekobrottsmyndigheten utökade efter en husrannsakan på bankens huvudkontor igår, förundersökningen mot Swedbank från att ha omfattat obehörigt röjande av insiderinformation till att även innefatta misstanke om grovt svindleri. 

Styrelsens ordförande ska utöver sitt ansvar för verksamheten som styrelseledmot, även bevaka att styrelsen sköter sina uppgifter.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 28 mars 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste