Debatt: Politik och marknad löser klimatfrågan

Under fredagen demonstrerar ungdomar över hela världen för klimatet. Ett av ungdomarnas huvudbudskap är att politikerna måste agera. Det lite tragikomiska är att den politiker som verkligen agerar för klimatet just nu, Macron, får motdemonstrationer. 

Gistav Melin, vd för Svebio. Foto: Svebio 

Varken media eller ungdomar verkar förstå att demonstrationerna i Frankrike beror på att Macron agerar kraftfullt för klimatet med höjd koldioxidskatt. Koldioxidskatt gynnar alla lösningar på klimatproblemet lika i proportion till vilken effekt de har på klimatproblemet. Därför är koldioxidskatt den effektivaste och bästa metoden att lösa klimatproblemet på. Oavsett om lösningen är att resa mindre, att ha det svalare hemma, att isolera huset eller att byta till förnybart bränsle i bilen. Alla dessa lösningar är bra och gynnas av koldioxidskatt på fossila utsläpp.

Många påstår att det inte räcker med koldioxidskatt men det gör det. Skälet till att en del säger att koldioxidskatt inte räcker är att det inte gynnar den lösning de själva förespråkar men koldioxidskatt räcker för klimatet. Om det blir dyrt och till slut kanske förbjudet att använda fossila bränslen då har vi löst klimatfrågan. Visst finns det även andra växthusgaser än koldioxid men de ackumuleras som regel inte i atmosfären. Om en växthusgashalt i atmosfären inte ökar, bidrar inte växthusgasen till klimatförändring även om gasen bidrar till att hålla jorden varm.

Politik som koldioxidskatt ger förutsättningar för att andra energilösningar ska få en marknad och utveckling. Maria Wetterstrands nu aktuella bioflygbränsleutredning är en lösning för flyget. Hon föreslår att kvotera in biobränsle istället för skatt. Hennes förslag är bra, en kvot blir mindre kostsamt för flyget än en skatt. Hon föreslår att vi ska använda 30 procent förnybart bioflygbränsle i allt som tankas i Sverige 2030. Idag motsvarar det ungefär 3,3 TWh eller 350 000 kubikmeter. Det är en ansenlig volym men inte så mycket om man jämför med det biodrivmedel som används i vägtransporter nämligen 19,5 TWh/år. I jämförelse med all bioenergi vi använder i Sverige 139 TWh/år är det lite. Det är inte seriöst att säga att vi skulle få brist på bioflygbränsle. Skälet till att det inte finns något att köpa idag är att ingen tidigare beställt det. Med Maria Wetterstrands förslag finns det plats för två större fabriker för biojetbränsle i Sverige.

Jag har arbetat i bioenergibranschen i 30 år. Under alla år säger de flesta debattörerna liksom nu att biobränslena inte räcker. Men det är inte sant, biomassan räcker - om det blir ökad efterfrågan så stiger priset och då blir det lönsamt att odla mer eller att ta fram mer grot. Om biomassan blir alltför dyr hittar vi snart på en alternativ lösning eller ny teknik, då behövs mindre biomassa. På Svebios hemsida finns en nypublicerad blogg om en framtidsprognos vi gjorde på 1990-talet. År 1993 använde Sverige 75 TWh bioenergi. Svebios prognos var att Sverige kunde dubbla bioenergianvändningen till drygt 150 TWh till år 2020. Nu har vi genomfört denna dubblering men ungefär som vi trodde då. Skillnaden är att vi använder mindre skogsflis, grot, stubbar och röjningsgallringar än vi trodde. Energi från jordbruket har heller inte utvecklats särskilt bra, varken halm eller energiskog används annat än i små mängder. Sverige har klarat dubbleringen och vi ser nu att vi kan ta ut ytterligare 75 TWh från svenska resurser på ett hållbart sätt. Detta bekräftas av de fyra myndigheterna Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket som publicerade rapporten, ”Bioenergi på rätt sätt” 2017. Där konstaterar de att Sverige hållbart kan ta ut upp till 90 TWh mer bioenergi per år än vad vi gör idag.

Bioenergin har förutsättningar att räcka mycket längre än dagens användning, både i Sverige och globalt. När vi använder mer bioenergi hämtar vi bränsle från landsorten och lämnar pengar istället. Svensk bioenergi löser klimatfrågan, skapar en levande landsbygd och bättre förutsättningar för hela Sverige att leva. 

 

Gustav Melin
Vd Svebio 

Artikeln publicerades onsdag den 27 mars 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste