CWD konstaterad hos älg i Norrbotten

Chronic Wasting Disease (CWD) har konstaterats hos en 16 årig älgko i Norrbotten. Enligt Jordbruksverket uppvisade älgen typiska symtom innan den avlivades.

Avmagringssjukan CWD har konstaterats på en gammal frilevande älgko i Norrbotten. Enligt Jorbduksverket rör det sig troligtvis inte om den smittsamma varianten, och efter att flera fall upptäckts i Finland och Norge var det bara en tidsfråga innan man skulle hitta sjukdomen även i Sverige. Foto: Thinkstock

– Detta var inte oväntat, säger epidemiolog Maria Nöremark på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i ett pressmeddelande. Liknande fall på äldre älgar har hittats i Norge och i Finland. Mycket talar för att det kan röra sig om spontant uppkomna förändringar och inte den smittsamma varianten av sjukdomen, och det var därför en tidsfråga innan vi skulle hitta ett fall i Sverige.

Dödlig för hjortdjur

Jordbruksverket uppger att, när det rör sig om de smittsamma varianterna av CWD, så sprids smittämnet via saliv, urin och gödsel och smittan finns då kvar länge i miljön. Sjukdomen är dödlig för hjortdjur och kan på längre sikt leda till kraftigt minskade populationer av hjort, älg, ren och rådjur.

Erfarenheter från Norge tyder dock på att den variant av CWD som hittats hos äldre älgar inte smittar, eller har begränsad smittsamhet. Prov från det svenska fallet kommer nu att analyseras vidare för att säkerställa vilken variant av sjukdomen det rör sig om, men enligt jordbruksverket tyder mycket på att det kan vara samma variant som hittats på älgar i Norge.

Ökad provtagning

– När avmagringssjuka påvisas ska provtagningen i området öka. Veterinärer från Jordbruksverket, SVA och Naturvårdsverket kommer nu att tillsammans med viltexperter samla mer information om hjortdjuren i området och utifrån de regionala förutsättningarna utarbeta en plan för utökad provtagning, säger Lotta Hofverberg på Jordbruksverket.

Efter att CWD påvisats i Norge har EU beslutat om en övervakning som nu pågår i flera länder i Europa, däribland Sverige. Syftet är att upptäcka och kartlägga förekomst av sjukdomen för att kunna bekämpa eller begränsa spridningen. SVA vill gärna få in prov från djur som visar symptom på CWD, är sjuka på annat sätt eller exempelvis dödats i trafiken.

Fakta om CWD

Smittsam variant av avmagringssjuka, även kallad klassisk CWD, påvisades för första gången i USA på 1960-talet och har sedan dess fått omfattande spridning och negativ påverkan på hjortpopulationer i USA och Kanada. Första fallet av klassisk CWD i Europa påvisades på vildren i Norge 2016, där hela den drabbade flocken har avlivats för att undvika att sjukdomen sprids.

Att smittsamheten kan variera mellan olika varianter av CWD beror på att smittämnet, prioner, är ett av kroppens egna proteiner som har ändrat form. När ett djur får i sig prioner (från ett annat djur) fungerar de som en mall för de normala proteinerna som då också börjar ändra form. Men processen att kroppens egna proteiner ändrar form verkar hos äldre djur också kunna starta utan att djuren har smittats av prioner från ett annat djur, så kallad spontan, eller atypisk variant.

CWD har hitintills bara påvisats naturligt hos hjortdjur. Risken för spridning till människa bedöms som mycket låg, men kan inte helt uteslutas.

Källa: Jordbruksverket/SVA

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 26 mars 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste