Barkborreangrepp kan bidra till försämrat marknadsläge

Det menar Danske Bank som ser stora risker i kombinationen av rekordartade barkborreangrepp och en vikande trävarumarknad.

I en redan vikande marknad för sågade trävaror kan granbarkborrens härjningar ge stora negativa effekter på marknaden för både virke och fastigheter, det menar Danske Bank. Foto: Skogsstyrelsen 

Våren och den medföljande värmen brukar vara ett glädjeämne, men i år har glädjen bytts ut mot oro hos många antal av landets skogsägare. 2018 års barkborrenagrepp i framförallt sydöstra Sverige räknas som rekordartade, och många fruktar likartade eller till och med värre angrepp i år.

Sedan i fjol är 2,5 miljoner kubikmeter skog angripna av barkborren, och enligt Danske Bank kommer barkborren att påverka både den enskilde skogsägaren och skogsmarknaden i stort.

Riktigt skitväder

– Först och främst får vi hoppas på ett riktigt skitväder fram till midsommar. Vi har ett kort fönster nu i vår då skogsägare och skogsbruket tillsammans har en möjlighet att begränsa barkborrarnas tillväxt. Jag vill verkligen uppmana alla skogsägare att omgående inspektera sina skogar. Angripna träd måste vara avverkade och borttransporterade senast i slutet av juni. Håll kontakt med din virkesköpare, säger Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige i ett pressmeddelande.

Barkborreangreppen har stora ekonomiska effekter för hela ledet, från skogsägare till skogsindustri, och med en varm vår kan det enligt Skogsstyrelsen handla om skador på upp till 12,5 miljoner kubikmeter till ett värde av sex miljarder kronor.

Virket blir blått

Samtidigt är Sverige inte ensamt om barkborreplågan, även Mellaneuropa är hårt drabbat och där rör det sig enligt Danske Bank om skadade volymer på upp till 100 miljoner kubikmeter. Detta sammanfaller med en global trävarukonjunktur som försvagats sedan årsskiftet med sjunkande trävarupriser som följd.

Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige, ser stora utmaningar för svensk sågverksindustri till följd av barkborreangreppen. Foto: Danske Bank 

- Virket blir blått väldigt fort efter angreppet och en produkt som varken sågverk eller massaindustri egentligen vill ha. Ett överutbud av skadat virke i en vikande trävarumarknad kommer att ge stora utmaningar för de svenska sågverken. Den skadade veden måste både hanteras och sen placeras på marknaden, säger Johan.

Större än tillgången

Barkborreangreppen sammanfaller med en tid då behovet av träråvara blir allt större. Danske Bank, som kartlagt industriutbyggnaden, de långsiktiga behoven och hur stor mängd tillgänglig ved som kommer att finnas framöver, menar att kalkylen inte kommer gå ihop och att efterfrågan på vedråvara kommer bli större än tillgången.

Storskaliga industriutbyggnader i Finland gör att även marknaden kring Östersjön stramats åt. För att klara efterfrågan på vedråvara menar Danske Bank att man bör öka utnyttjandet av skogens restprodukter, även intensivodling av skog på vissa områden kan vara nödvändigt, men politiska riktlinjer saknas.

Byggt upp lager

En annan orosfaktor är Brexit, eftersom Sverige är så beroende av den brittiska marknaden när det gäller sågade trävaror. Svenska sågverk exporterar enligt Danske Bank i snitt över 70 % av sin produktion, och av den totala exportvolymen på cirka 13 miljoner kubikmeter går runt tre miljoner till Storbritannien. Inför utträdet ur EU har svenska träexportörer den senaste tiden byggt upp lager på den brittiska sidan vilket torde vara ett korrekt strategiskt drag. Detta har dock gjort att priserna nu sjunker och marknadsläget känns mycket osäkert.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 20 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste