Se över hägnen innan löven slår ut

Det uppmanar Skogsstyrelsen alla de skogsägare som har inhägnad skog av olika anledningar. För skötsel och anläggning finns goda möjligheter att söka stöd.

Att hägna in skog är ibland det enda alternativet för att undvika betesskador, men är hägnet skadat så är arbetet snabbt förgäves. Därför är det viktigt att se över sina hägn, och Skogsstyrelsen rekommenderar att det görs på våren innan löven slår ut. Foto. mostphots 

Att hägna in områden för att odla till exempel ädellöv- eller energiskog är dyrt och arbetsamt. Vildsvin och stormfällda träd kan skada hägnet och då är det viktigt att skadorna åtgärdas snabbt, annars riskerar hela föryngringen att ätas upp av klövvilt, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Noggrann kontroll

Samtidigt kan det vid en noggrann kontroll av hägnet också vara bra att byta ut och förnya de vita plastband som enligt Skogsstyrelsen bör finnas längst upp på staketet för att älgar ska undvika att försöka hoppa över.

Att röja längs med stängslet kan vara en bra idé då det minskar risken för att sly och annan växtlighet växer fast i stängslets nät, något som försvårar skötseln och hanteringen av stängslet avsevärt.

Vara stödberättigat

Vård av stängsel och hägn kan enligt Skogsstyrelsen vara stödberättigat till 80 procent av godkänd kostnad. Har man som skogsägare större åtgärder som måste genomföras kan det därför vara värt att skicka in en ansökan om stöd till Skogsstyrelsen

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 18 mars 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste