Tillverkningen av korslimmat trä igång vid Gruvösågen

Stora Enso har nu startat upp den nya produktionslinjen för korslimmat trä, även kallat CLT, vid Gruvöns sågverk i värmländska Grums. Det rör sig om en investering på 500 miljoner kronor och kapaciteten ligger på 100 000 kubikmeter CLT per år.

Produktionslinjen av korslimmat trä (CLT) vid Gruvöns sågverk i Grums har en produktionskapacitet på 100 000 kubikmeter per år, vilket motsvarar 4 500 normalstora lägenheter. CLT-elementen är 16 meter långa, 3,5 meter höga och kan göras upp till 4 decimeter tjocka. Foto: Stora Enso 

Stora Ensos nya produktionslinje i Gruvön är en av de största och modernaste satsningarna på CLT-tillverkning i världen. Produktionskapaciteten motsvarar enligt Stora Enso 4 500 normalstora lägenheter, samtidigt ger CLT-tillverkningen också många nya jobb.

– 60 nya jobb i Grums motsvarar cirka 6000 nya jobb i Stockholm. Hittills har ett trettiotal av de nya medarbetarna börjat hos oss. Nu pågår rekrytering pågår av ytterligare medarbetare, säger Joakim Sveder, nytillträdd platschef på Gruvöns sågverk i ett pressmeddelande.

Snabbt investeringsprojekt

Joakim har tidigare jobbat i chefsposition inom både OLW och på Stora Ensos kartongbruk i Skoghall. Han tillträdde den nya tjänsten inom CLT-tillverkningen den första mars i år.

– Det har varit ett relativt snabbt investeringsprojekt, som flutit på helt enligt plan. Från det att investeringsbeslutet på en halv miljard kronor fattades i juli 2017 så har vi på cirka 1,5 år nu en helt ny produktionslinje för korslimmat trä i drift som producerar kommersiella leveranser till kunder. Detta är dessutom en av världens största och mest moderna produktionslinjer för korslimmat trä, berättar Maja Bergström, projektledare för bygget.

Tredje produktionslinje

De CLT-produkter som tillverkas vid Gruvöns sågverk kommer enligt Stora Enso framförallt att säljas i Norden och Storbritannien. CLT-elementen är tillverkade i granvirke och är 16 meter långa, 3,5 meter höga samt upp till 0,4 meter tjocka.

Enligt Stora Enso valde man att investera vid Gruvöns sågverk för att det fanns en mycket kompetent personalstyrka, lokal råvaruförsörjning i form av värmländsk skog och en effektiv logiskt med hamn och järnväg på området. Ytterligare en fördel är närheten till europaväg 18.

Gruvön är Stora Ensos tredje produktionslinje för korslimmat trä. Företaget har sedan tidigare två produktionslinjer i Österrike och in Stora Enso finns en stark framtidstro på trä som byggmaterial.

Konkurrenskraftigt alternativ

Endast 10 procent av flerbostadshusen i Sverige byggs i trä idag, och Stora Enso menar att konkurrenterna inte är andra träleverantörer utan stål- och betongtillverkarna. Korslimmat trä används till att bygga alltifrån villor och skolor till flerfamiljshus, kontor och hotell. Materialet är lätt och stark och ett konkurrenskraftigt alternativ till betong. Leveranstiden för CLT elementen är 6–8 veckor. Trä är dessutom det enda helt förnybara byggmaterialet.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 14 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste