Trenden fortsätter - antalet avverkningsanmälningar alltjämt höga

Stormar och en stark konjunktur ligger enligt Skogsstyrelsen bakom det fortsatt höga antalet avverkningsanmälningar i februari 2019.

Den av skogsägare anmälda arealen för slutavverkning fortsätter att öka och ligger 18 procent högre i februari 2019 jämfört med fjolåret. Totalt anmäldes 18 453 hektar för slutavverkning i hela landet. Foto: Gremo 

Den avverkningsanmälda arealen har under en längre tid legat på höga nivåer, och i februari 2019 är den hela 18 procent högre än samma månad 2018. Det är den högsta siffran för februari på 12 år, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.  

Den totala anmälda arealen i hela landet låg på 18 453 hektar, och enligt Skogsstyrelsen beror ökningen delvis på stormarna Alfrida och Jan när skogsägare i drabbade områden nu gör anmälningar för att kunna ta hand om den stormskadade skogen.

Södra Norrland är den enda landsdelen där den avverkningsanmälda arealen inte ökade, istället minskade den med 15 procent jämfört med februari 2018. I Norra Norrland ökade arealen däremot med 50 procent till 3 633 hektar. I Svealand ökade den anmälda arealen med hela 78 procent och uppgick till 5 150 hektar, vilket enligt Skogsstyrelsen är den högsta februarinoteringen sedan 2007. I Götaland ökade arealen med 22 procent till 6 266 hektar.

Sett till den länsvisa fördelningen av avverkningsanmäld skogsareal visar Skogsstyrelsens månadsstatistik en ökning i 15 av landets 20 län, där den största ökningen noterades i Stockholms län och den största minskningen i Västernorrlands län.  

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste