Mer lövskog och våtmarker kan stoppa framtida skogbränder

Det menar den kanadensiska forskaren Mike Flannigan som inte tror att ökad kapacitet för vattenbombning är rätt verktyg. Enligt honom är de vidsträckta svenska barrskogarna allt för brandfarliga, och särskilt runt städer lönar sig en storskalig plantering av lövträd.  

Enligt den kanadensiska skogsbrandforskaren Mike Flannigan så är vattenbombning fel sätt att försöka bekämpa toppbränder. Istället bör man i brandbekämpningen satsa på motbränder och mer långsiktiga brandhinder som lövskogar och våtmarker. Foto: Hampus Paulsson 

Efter 2018 års omfattande skogsbränder och den efterföljande skogsbrandsutredningen har diskussionerna kring hur framtida bränder bäst kan bekämpas pågått. SVT Nyheter har intervjuat Mike Flannigan, en av kanadas mest framstående skogsbrandsforskare, som menar att man i Sverige bör plantera mer lövskog som hinder för storskalig spridning av skogsbränder.

Omöjligt att släcka

Han anser heller inte att vattenbombning är en bra metod mot de svenska skogsbränderna och får medhåll från flera kanadensiska kollegor.

– Det är omöjligt att släcka kronbränder i någon storlek på det sättet. Attacker är i stort sett verkningslösa, säger Mike Flannigan, professor vid University of Alberta till nyhetskanalen.

Istället bör man jobba med motbränder för att bekämpa kronbränder, en effektiv metod man länge praktiserat i Kanada.  

Bränna bort bränslet

– Det är en teknik som har använts i decennier i Kanada. Och filosofin bakom är att bränna bort bränslet, alltså markvegetationen, från marken, säger Mike Flannigan.

Men hellre än att situationen ska gå så långt att man behöver använda sig av motbränder, så menar Flannigan att det är bättre med andra mer planerade brandhinder. 

– Jag tror att det som borde prioriteras är naturliga brandhinder. Våtmarker är ett sådant naturligt brandhinder, säger han och fortsätter: 

– Och om man byter från barrträd till lövträd, som björk till exempel, så hjälper det till att minska risken för bränder. 

Fler bränder

Istället för att satsa stora pengar på att rusta upp brandförsvaret så tror Mike att det är mer effektivt att plantera lövskog i stor omfattning kring städer och tätorter för att förhindra att branden hotar bebyggelse.

– Det är bättre att ändra bränslet på marken runt städer, istället för att lägga mer pengar på brandförsvar. Kostnaden för brandförsvaret går upp och upp och upp. Men vi ser fler och fler bränder. Vi har kommit till en punkt där dagens taktik att släcka alla bränder inte är hållbar, säger Mike.

Effektivt hinder

Våtmarker är en annan viktig tillgång för att förhindra att skogsbränder sprids. Enligt Naturvårdsverket har en fjärdedel av landets våtmarker försvunnit de senaste 100 åren då marken dikats till förmån för skogsplantering, något som också medför en försämrad vattenbuffert.

– Ett torrt år blir marken och träden extremt uttorkade när det inte finns några våtmarker kvar som kan vara lite buffertar. Om man vill ha ett effektivt hinder för bränder behöver man ha våtmarker, säger Hasse Berglund, biolog och sektionschef på Naturvårdsverket till SVT Nyheter.

Lite långsökt

Han får medhåll från den kanadensiska forskaren.

– Jag uppmanar Sverige att bevara så mycket våtmarker som möjligt. Där är det nästan omöjligt att det brinner, till och med i extrem torka. Så våtmarker är ett naturligt brandhinder, säger Mike Flannigan.

Våtmarker hyser också många känsliga och hotade arter, och genom att gräva igen gamla diken skulle man kunna återställa en del våtmarker. Men att anlägga våtmarker för att stoppa bränder är inget som Fredrik Klang, Skogsbrukschef på Sveaskog, Sveriges största skogsägare tror på.

– Det känns lite långsökt. Om det brinner är det viktigt att vara där tidigt, släcka rejält och eftersläcka ordentligt. Det räknas. Det känns lite långsökt att anlägga våtmarker för att stoppa bränder, säger han till SVT Nyheter. 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 11 mars 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste