15 miljoner kronor till forskning från Skogssällskapet

17 forskningsprojekt får i år dela på medel ur Stiftelsen Skogssällskapet. Totalt rör det sig om 15 miljoner som går till forskning om bland annat bekämpning av barkborre, askskottssjuka och viltbete.

Ett av de projekt som beviljats forskningsmedel från Skogssällskapet kommer att titta närmare på betesmönster hos olika klövdjur, med hjälp av bland annat DNA-analyser. Foto: Mostphotos

– Vi har många spännande projekt som får anslag i år där vi ser att resultaten verkligen kan komma att göra skillnad i hur vi sköter framtidens skogar, säger Lotta Möller, hållbarhetschef på Skogssällskapet i ett pressmeddelande.

Engagerar många

Ett av dessa projekt är en studie kring betesmönster hos olika klövdjur som bedrivs vid SLU.

– Det här är ett ämne som engagerar många, men där vi vet för lite i dag. Projektet vill kartlägga, genom bland annat DNA-analyser, vilka arter som betar vad, och hur mycket. Det kan ge underlag för en mer effektiv skogsskötsel, säger Mattias Berglund, skogsskötselchef på Skogssällskapet.

Känns fantastiskt

En annan institution vars projekt får stöd är Skogforsk, som bedriver en tvärvetenskaplig studie kring skogsbilvägars betydelse. Enligt Skogssällskapet kommer man dessutom dela ut ett postdoktoralt bidrag till forskning om utsläpp av växthusgaser från kantzoner mot vatten.

Skogssällskapet lyste tillsammans med närstående stiftelser, ut totalt 20 miljoner kronor i september 2018. 15 miljoner av dessa kommer från stiftelsen Skogssällskapet och delas nu ut till de beviljade projekten.

– De senaste tio åren har vi och våra närstående stiftelser tillsammans delat ut 130 miljoner kronor till forskning och kunskapsspridning om skog, säger Lotta Möller. Det känns fantastiskt att vi kan bidra till ny kunskap för ett mer hållbart skogsbruk.

Skogssällskapets hemsida finns en lista över samtliga projekt som fått bidrag. 

 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 11 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste