Sveriges hittills högsta massivträhus har fått sina första hyresgäster

Arkitektfirman C.F. Möller Architects är företaget bakom det hittills högsta bostadshuset i massivträ i Sverige. Byggnaden står i Västerås och har byggts i samarbete med bland annat Martinsons.  

Bostadshuset i Kajstaden i Västerås är Sveriges hittills högsta massivträbyggnad. Huset, som beskrivs som ett litet kapital byggnadshistoria, har nu fått sina första hyresgäster som kan glädjas åt ett hållbart och klimatsmart boende. Foto: Nikolaj Jacbosen 

Området Kajstaden i Västerås pryds numera av Sveriges hittills högsta hus i massivträ i vilket nu de första hyresgästerna flyttat in. Träets positiva inverkan på både miljön och de boende är en viktig del i arkitektfirman C.F. Möllers strävan efter ett ökat träbyggande.

Huset, med utsikt över Mälaren, har åtta och en halv våningar med en hög sockelvåning och dubbel takhöjd i den översta etagelägenheten. Alla husets delar består av korslimmat trä som bygger upp väggar, bjälklag, balkonger, hisschakt och trapphus. Byggnaden har utvecklats i ett nära samarbete med Slättö Förvaltning, Martinsons, Bjerking och Consto AB.

– Kajstaden skriver ett litet kapitel byggnadshistoria eftersom byggnaden för tillfället är Sveriges högsta massiva trähus. Vi har genom forskningsprojekt och med erfarenheter från våra andra träbyggnadsprojekt fokuserat på innovation med målet att utveckla möjligheterna att genomföra höga hus med massiv trästomme. Den industriella trätekniken ger dessutom arkitekter nya och bättre verktyg för att konstruera vackra hus med stor detaljrikedom, säger Ola Jonsson, associerad partner på C.F. Møller Architects i ett pressmeddelande.

Trä har bland annat fördelen att vara ett förnybart material, och hus byggda av massivträ har ett väldigt lågt energi- och koldioxidavtryck jämfört med hus i andra byggmaterial som exempelvis betong. Genom CNC-fräsning ger byggelement i massivträ och limträ lufttäta och energieffektiva hus utan att andra material behöver integreras i väggarna. Träets låga egenvikt ger också har också en positiv egenskap för transporter då mer material kan fraktas per lastbilslass. På byggplatsen innebär den lägre vikten en effektivare och tryggare arbetsmiljö.

Den vackra massivträbyggnaden har åtta och en halv våningar med fyra lägenheter per våningsplan som har utsikt över Mälaren. Foto: nikolaj Jacobsen 

I huset i Kajstaden har varje våningsplan fyra lägenheter. Stommen för varje våning har enligt C.F. Möller tagit i genomsnitt tre dagar att montera för tre hantverkare. Genom användandet av mekaniska förband med självdragande skruvar finns möjligheten att demontera huset så att materialen kan återanvändas.

– Trätekniken möjliggör ett värdeskapande livscykelperspektiv i byggnadens alla skeden, och är avgörande för målet om en biobaserad cirkulär ekonomi. Den totala koldioxidminskningen uppskattas till 550 ton CO2 under husets livslängd om man bygger i trä istället för betong”, säger Rob Marsh, hållbarhetschef på C.F. Møller Architects.

I dagsläget är C.F. Möller involverade i byggprojekt motsvarande 100 000 kvadratmeter med fokus på massivträ i både Sverige och Storbritannien, och enligt arkitektfirman vill man genom att driva igenom dessa projekt bidra till en ökad kunskap kring träbyggande.

– Vi ser väldigt positivt på att fler trähus kommer att byggas i framtiden. Det är den kritiska massan av alla hållbara byggnader i våra städer som kommer att vara avgörande för att uppnå reella och positiva effekter för vår planet. C.F. Møller hoppas vara en viktig del av träteknikens utveckling för arkitekturen och är involverade i olika forskningsprojekt och nätverk för träbyggande i Skandinavien och internationellt med målet att dela kunskap och lära av våra kollegor, säger Ola Jonsson.

Massivträ är bra både för miljön och bostädernas inomhusmiljö. Genom att bygga huset i kajstaden i massivträ har man enligt C.F. Möller sparat in 550 ton koldioxid under husets livslängd jämfört med om man byggt i betong. Foto: C.F. Möller

Arkitektfirman är också involverade i ett nordiskt nätverk för höga träbyggnader där man försöker sprida kunskap om hur man kan bygga i trä.

– Vi ser ett större fokus på att bygga med trä idag än tidigare. Men även om flervåningshus byggs i trä både i Norden och i övriga världen i dag är trä långt ifrån det naturliga valet bland byggherrar när det ska byggas flervåningshus. Och det är synd, eftersom det finns en outnyttjad potential i att använda en förnybar resurs i en byggbransch som har stor påverkan på klimatet, säger Peter Fynholm, ledare för nätverket och biträdande chef för Teknologisk Institut i Danmark och fortsätter:

 – Det är dock inte en lätt uppgift att få branschen att tillämpa och förstå de nya möjligheter som trä erbjuder. Därför är det viktigt att vi lär oss av de erfarenheter som redan finns på plats, som Kajstaden i Västerås. På så vis kan vi ständigt bygga vidare på de erfarenheter vi får. Detta är också en av anledningarna till att vi har etablerat ett nordiskt nätverk för höga trähus, så att vi kan underlätta detta utbyte av erfarenheter.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste