Bixia spår fortsatt höga elpriser

Enligt elbolaget Bixias vårprognos är det inga avsevärt lägre elpriser i sikte ännu. Låga vattenmagasin var huvudorsaken till de närmare 50 procent högre elpriserna i vinter, och trots att det varmare vårvädret bidrar till något lägre priser genom en minskad efterfrågan så fortsätter den begränsade tillgången till vattenkraft att påverka elpriset.

Enligt elbolaget Bixia kommer elpriserna vara fortsatt höga under våren på grund av en minskad tillgång på vattenkraft. Samtidigt ser man att Vindkraftselen fortsätter öka, från 6 procent 2013 till 11 procent hittills i år. Foto: Pia Gyllin 

– Det är många faktorer som påverkar elprisets utveckling. Prisprognosen är just en prognos som kan komma att förändras. Dels kan priserna bli högre om kylan slår till och den låga hydrologin består eller om kärnkraften inte går för fullt. Samtidigt kan lågtryck med mycket vind och nederbörd göra att elpriset blir lägre, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia i ett pressmeddelande. 

Oftast nettoexportörer

Sommarens torka och extrema värme har enligt Bixia påverkat vinterns elpris, då man i Norden under stora delar av januari och februari har importerat el från andra länder för att täcka vårt behov. Bixia räknar dock med att man under de kommande tre månaderna återigen kommer vara nettoexportörer av el, förutom väldigt kalla dagar eller dagar då Tyskland har en överproduktion av vindkraft.  

– Vi i Norden är oftast nettoexportörer av el, men så har det inte sett ut de senaste månaderna, vilket hänger ihop med att vi inte har lika mycket vattenkraft som vi brukar, till följd av den torra sommaren. När vi haft högtrycksbetonat väder, lite vind och kyligt väder i Norden har importen varit som högst, säger Matina.

Större underskott

Under ett normalår kommer drygt 55 procent av elproduktionen i Norden från vattenkraft, men hittills i år har siffran legat på 51 procent och tillrinningen i vattenmagasinen är fortsatt låg. Det är visserligen normalt för årstiden, men enligt Matina kommer tillrinningen att öka under våren för att kulminera i juni.

– Risken för en kraftig vårflod om det snabbt blir milt är mindre i år. Det beror på att snömagasinen har ett större underskott än ett normalår, säger hon.

Byggs mer vindkraft

Vindkraftsproduktionen i Norden har under de senaste 6 åren byggts ut och ökat kraftigt. Under 2013 stod vindkraften enligt Bixia för 6 procent av den totala elproduktionen och 2018 hade den ökat till 10 procent. 

– Hittills i år har vindkraften stått för 11 procent och vi räknar med att den kommer att stiga ytterligare under året eftersom det byggs mer vindkraft än tidigare. Under förra året tillkom 222 nya vindkraftverk i Sverige och enligt Svensk Vindenergi är prognosen för 2019 ytterligare 589 verk, säger Matina.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste