Var tredje svensk fastighet ägs av en kvinna

Det visar färska siffror från lantmäteriet som tagit fram en lista över fördelningen mellan män och kvinnors fastighetsägande i alla landets kommuner.  

Enligt siffror från Lantmäteriet ägs i dag 36 procent av landets fastigheter av kvinnor och 48 procent av män. Resten ägs av olika företag och organisationer. Foto: Björn Schubert

Lantmäteriet är den myndighet som har ansvar för det nationella fastighetsregistret, det vill säga det officiella registret över hur marken i Sverige är indelad och hur ägandet ser ut.

Företag och organisationer

Nu har man gjort en sammanställning av samtliga kommuners fastigheter där man tittar på taxeringsvärde och lagfartsandelar, både totalt och fördelat mellan kvinnor och män.

Enligt lantmäteriet visar sammanställningen att kvinnor äger 36 procent av Sveriges fastigheter, män äger 48 procent och att resten ägs av företag och organisationer

Det taxerade värdet på kvinnornas och männens fastighetsinnehav motsvarar 26 respektive 39 procent av det totala taxeringsvärdet.

Generellt jämnast

Sett till fördelningen av lagfartsandelar mellan kvinnor och män är nivån generellt jämnast i Stockholms län och flera av kommunerna i Västra Götaland och Skåne, även om vissa kommuner i övriga län också har en jämn fördelning som exempelvis Borgholm, Mörbylånga och Kungsbacka kommun.

Störst skillnad mellan kvinnor och män när det gäller lagfartsandelar finns i klassiska skogslän som Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Jämtland, men även i Uppsala län är skillnaderna stora.

Det totala taxeringsvärdet för alla Sveriges 3 309 175 fastigheter uppgår till närmare 9,2 biljoner kronor. 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste