Positivt besked för Södras naturvårdsarbete

Skogsägarföreningen Södras gröna bokslutsrapport visar på det högsta betyget hittills för koncentration av naturhänsyn. Den generella hänsynen i slutavverkning och gallring håller en hög nivå trots fjolårets besvärliga väderförhållanden.   

De senaste årens aktiva arbete har bidragit till att Södra nu kan visa höga betyg i form av 94 procent godkända slutavverkningar och 93 procent godkända gallringar samt 98 procent godkända trakter när det gäller koncentration av häsnyn. Foto: Henrik von Stedingk/FSC Sverige

Trots långa perioder av både nederbörd och torka uppnådde Södras naturvårdshänsyn höga betyg där 94 procent av föryngringsavverkningarna och 93 procent av gallringarna fick godkänt.

Extra glädjande

– Det är extra glädjande att se så hög andel godkända objekt med tanke på vilka förhållanden vi arbetade under. Vi har arbetat systematiskt med vårt naturvårdsarbete i över 20 år. Vid tillfällen som dessa är det upplyftande att se att den erfarenheten ger resultat för både produktion och naturvård, säger Klara Joelsson, ekolog på Södra i ett pressmeddelande.

jobbar aktivt

Något man tittar extra noga på i ett så kallat grönt bokslut är hur naturhänsynen koncentrerats i olika avverkningar och gallringar. Ett ökat fokus på naturhänsyn har bidragit till att andelen godkända trakter har ökat från 80 till 98 procent sedan 2010.

– I Södra jobbar vi aktivt med att, där det är möjligt, koncentrera naturhänsynen till tydliga ytor, och det har gett resultat. Genom att koncentrera naturhänsynen kan vi maximera både naturvårdsnyttan och produktionspotentialen. Många arter gynnas mer när träd lämnas i grupper istället för att spridas ut över en avverkningsyta, säger Klara.

Fakta:

Södra gör varje år ett grönt bokslut. Interna revisorer kontrollerar då hur drygt 150 föryngringsavverkningar och lika många gallringar lever upp till skogscertifieringssystemen PEFC:s™ och FSC:s® krav på generell hänsyn vid slutavverkningar och gallringar. Hur man följer egna policyer och rutiner för miljöhänsyn revideras också. Syftet med bokslutet är att få ett underlag till fortlöpande förbättringar av hänsynsarbetet. Varje år genomförs även externa revisioner av certifieringsorganet DNV-GL.

Källa: Södra

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste