Bästa resultatet någonsin för Norra Skogsägarna

De senaste årens satsningar och investeringar ger nu resultat för Norra Skogsägarna som redovisar ett resultat för 2018 på 127 miljoner kronor före skatt. Detta kan jämföras med 45 miljoner kronor för 2017.

Pär Lärkeryd, vd för Norra Skogsägarna, glädjs åt det goda resultatet som han menar är ett bevis på att föreningens satsningar och investeringar lönat sig. Samtidigt lyfter han också fram föreningens skogspolitiska arbete och engagemang som främjar medlemmarnas intressen. Foto: Norra Skogsägarna 

Norra Skogsägarna har både genomfört investeringar i sågverk och lanserat ett breddat tjänsteutbud, en satsning som resulterat i rekordvolymen 2,1 miljoner kubikmeter avverkad skog under 2018. Detta trots stora snömängder i början av 2018 och torka med omfattande skogsbränder under sommaren.

Börjat bära frukt

Sågverksproduktionen ökade under 2018 med sju procent, från 426 000 till 456 000 kubikmeter sågad trävara. Sett över en femårsperiod har sågverksproduktionen därmed ökat med 24 procent.

– Det är härligt att se hur våra satsningar börjar bära frukt. Men trots investeringar på över 300 miljoner de senaste tre åren är vi långt ifrån klara. Vi fortsätter att satsa på vår industri och nya investeringar för 60 miljoner kronor kommer på plats under det här året. Genom satsningen på världens modernaste såglinje i Sävar har vi stakat ut vägen, och nu riktar vi våra ansträngningar mot Kåge såg där det kommer att hända stora saker de närmaste åren, säger vd Pär Lärkeryd i ett pressmeddelande.

Ökat rejält

Genom sitt breda tjänsteutbud kan Norra Skogsägarna i dag erbjuda service i hela kedjan från det praktiska skogsbrukets alla delar till information och utbildning av nästa generations skogsägare. Enligt Norra så uppskattar medlemmarna framförallt de skogsekonomiska tjänsterna vars försäljning under 2018 ökat med 15 procent – från 3,3 till 3,8 miljoner kronor.

– Löpande mätningar visar att medlemmarnas nöjdhet ökat rejält. Dessutom ser vi att den anslutna skogsarealen sedan 2011 ökat varje år. Bara under det senaste året har den anslutna medlemsarealen vuxit med fyra procent och ligger nu på 1 255 000 hektar.

Tack vare det goda resultatet har Norras Styrelse lagt ett föreslag till föreningsstämman att drygt 30 miljoner kronor av vinsten delas ut till medlemmarna genom en utdelning med fem procents ränta på insatt kapital samt insatsemission om 15 procent.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 05 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste