Miljösmart båttransport med returlast

Skogskoncernen Sveaskog och byggföretaget Lindbäcks bygg har utvecklat ett smart samarbete. Båten som fraktar björkmassaved till hamnen i Piteå åt Sveaskog lastas med husmoduler från Lindbäcks bygg istället för att gå tom till nästa destination.  

Med ett fraktfartyg som transporterar björkmassaved till Haraholmens hamn i Piteå för Sveaskogs räkning, skickar Lindbäcks bygg husmoduler till Skåne. Det är ett samarbete som är bra för både ekonomi och miljö. Foto: ShoreLink

Genom hamnoperatören ShoreLink, som hjälpt till att samordna sjöfrakten, har Sveaskog och Lindbäcks bygg kunnat samverka kring sina transporter.

– Det är viktigt att vi tillsammans vänder på alla stenar för att säkra effektiva transporter för våra viktiga företag, säger Johnny Johansson, affärssamordnare på Sveaskog i ett pressmeddelande.

Effektiva logistiklösningar

Samarbetet medför sänkta kostnader och mindre koldioxidutsläpp.

- Det känns väldigt bra att vi genom ett öppet och förtroendefullt samarbete har lyckats hitta effektiva logistiklösningar för både vår björkmassaved och Lindbäcks husmoduler. Med det här samarbetet finns stora fördelar både miljömässigt och ekonomiskt och ambitionen är att vi kan utveckla detta samarbete ytterligare, säger Johnny.

Hållbara i framtiden

En tät kontakt mellan industri och fraktbolag är viktig för hållbara transporter.

- Just nu är vår viktigaste fråga att serva industrin med transporter och försöka göra det på ett miljömässigt och hållbart sätt, säger Frida Rowland, Sverigechef för rederiet AtoB@C Shipping med huvudkontor i Ystad. För att vara hållbar i framtiden behöver vi ha nära kontakt med industrin och branschen som helhet för att kunna arbeta tillsammans.

Utvärdera möjliga hamnar

Det är nu andra gången som Lindbäcks bygg fraktar husvolymer till Skåne.

- Vi skickade volymer med fartyg i höstas, ett test som föll väl ut och nu lastar vi en ny omgång med fartyg ner till Malmö. I veckan kommer vi också att besöka och utvärdera möjliga hamnar för att skeppa volymer med fartyg även till Mälardalen. Att transportera husmoduler som returlast med fartyg som lossat last i Piteå hamn är ett både ekonomiskt och miljömässigt hållbart alternativ, säger Lars Wallgren, logistikchef Lindbäcks bygg.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 04 mars 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste