Bättre viltförvaltning med digital övervakning

Genom ett samarbete med SLU vill Jägarförbundet nu fördjupa sitt arbete med digital teknik inom viltövervakning. Målet är att kunna få bättre förutsättningar för en regional och lokal viltförvaltning.

I dag används redan viltkameror i viltövervakningsarbetet, men med hjälp av SLU vill Svenska Jägarförbundet nu utveckla nya digitala lösningar inom viltförvaltningen. foto: Photos.com 

– Vi använder redan viltkameror som ett varningssystem för invasiva arter, exempelvis mårdhund, tvättbjörn och de används i rovdjursförvaltningen av bl.a. länsstyrelsen, säger Bo Sköld, generalsekreterare på Svenska Jägareförbundet i ett pressmeddelande.

Långsiktiga målet

Tillsammans med forskare inleder Jägarförbundet nu ett digitalt utvecklingsarbete inom viltövervakningen.

– Det långsiktiga målet är att förbundet ska kunna ge ett bättre faktabaserat och användarvänligt underlag i den lokala samt regionala viltförvaltningen. För att nå det målet kommer vi att samarbeta med SLU, säger Bo. 

Digitala lösningar

Svenska Jägarförbundet finns i hela landet där de organiserar stora delar av jägarkåren. På så vis kan förbundet få tillgång till en stor mängd information genom medlemmarnas tusentals viltkameror som finns runtom i landet.

– Planeringen inleds nu för att systematisera och utveckla metoder för att nyttja digitala lösningar som kameror, drönare och artificiell intelligens inom viltförvaltningen, säger Bo.

Nästa steg

För SLU är samarbetet med Svenska Jägarförbundet inget nytt.

– Vi har en lång tradition av samarbete med Svenska Jägareförbundet när det gäller metodutveckling inom viltförvaltning. Det är nu naturligt att fördjupa samarbetet avseende ny teknik i viltövervakningen, säger Göran Ericsson, professor vid SLU.

Sedan 1939 har Svenska Jägareförbundet arbetat med och fortlöpande utvecklat viltövervakningen i Sverige – nu tar förbundet nästa steg.

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 25 februari 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste