Träbroar - en outnyttjad möjlighet

Av alla de väg- och gångbroar som byggs i Sverige varje år är endast en bråkdel gjorda i trä. Föreningen Svenskt Trä menar att fler träbroar är en bra möjlighet om man vill nå klimatmålen.

För att nå sina klimatmål för en klimatneautral infrastruktur till 2045 måste Trafikverket bygga fler träbroar, det menar föreningen Svenskt Trä. Foto: Martionsons, Kristofer Lönnå

2017 byggdes 136 broar i Sverige, av dessa var 9 stycken i trä vilket är cirka sju procent. Av Sveriges totalt 17 000 broar är endast 140 av trä (0,8 procent). Enligt Föreningen Svensk Trä är Träbroar både miljövänligare i själva byggprocessen och återvinningsbara när de rivs, men trots Trafikverkets klimatkrav och miljömål så är träbroar en väldigt liten del i statistiken.

Fler träbroar

Enligt siffror från Trafikverket så har det mellan 2015 och 2017 som mest byggts tio träbroar per år och som minst fyra, och Svenskt Trä menar att det behövs betydligt fler träbroar i landet om man vill uppnå klimatmålen.

Den svenska limträbranschen växer och det finns egentligen inga argument mot att bygga broar i trä. Dessutom har träbroar en högre prefabriceringsgrad än andra broar.

Inget skäl

– Att vi byggt broar i stål och betong under hela 1900-talet är inget skäl att fortsätta med det, särskilt inte i en tid då det blir allt mer bråttom för oss att minska de skadliga utsläppen till atmosfären, säger Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på Svenskt Trä i ett pressmeddelande.

Om Trafikverket ska uppnå sin vision att inom 30 år bygga en klimatneutral infrastruktur för bil-, cykel- och gångtrafikanter i Sverige måste det till fler träbroar, och enligt Svenskt Trä ligger det på både beställare, konstruktörer och entreprenörer att beställa och bygga dessa.

Ett första steg

I Norge har landets vägverk tagit fram en omfattande rapport specifikt för träbroar för att sprida kunskap och dessa konstruktioner. Johan Fröbel på Svenskt Trä menar att en sådan rapport skulle kunna vara ett första steg för fler träbroar även i Sverige.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 20 februari 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste