Södra med rekordresultat – föreslår miljardutdelning

Södra noterade en ökning i sin nettoomsättning för helåret med hela 18 procent under 2018. Nettoomsättningen på 24 230 och rörelseresultatet på 4 508 miljoner kronor är de bästa i Södras historia och styrelsen föreslår nu en vinstutdelning på 1 795 miljoner kronor.

Södra uppnådde under 2018 sitt hittills bästa resultat någonsin, och trots miljardinvesteringen i lettisk skog som ifrågasattes av många medlemmar så föreslås nu en vinstutdelning på närmare 1,8 miljarder kronor. Foto: Södra 

Enligt Södra är rekordresultatet en effekt av en gynnsam global konjunktur, hög efterfrågan och högre priser för pappersmassa och sågade trävaror. Avkastningen på sysselsatt kapital ökade från 12 procent under 2017 till 24 procent under 2018, och soliditeten uppgick till 59 procent jämfört med 56 procent under 2017.

Södras styrelse lägger därför ett förslag till föreningsstämman den 23 maj om en vinstdelning till medlemmarna på 1 795 miljoner kronor, vilket är nästan 1 000 miljoner kronor mer än under 2017, motsvarande 41 procent av resultatet före skatt.

Bästa någonsin

Enligt Södra präglades 2018 av en hög och stabil efterfrågan på företagets produkter vilken man har kunnat möta tack vare stora investeringar i sina anläggningar som kunnat leverera stabila volymer.

Lars Idermark, vd och koncernchef för Södra ser en ökad efterfrågan på skogsråvara i takt med att bioekonomin växer. Foto: Södra 

– Resultatet för 2018 är det bästa någonsin i Södras historia. Vi har kunnat tillgodose den höga efterfrågan på våra produkter tack vara de omfattande investeringar, på cirka 11 miljarder SEK, som vi genomfört vid våra massabruk, sågverk och nya innovationer under de senaste fyra åren. Vi har också genomfört effektiviseringar och omstruktureringar i verksamheten. Södra har därmed stärkt sin konkurrenskraft säger Lars Idermark, vd och koncernchef för Södra i ett pressmeddelande.

Utvecklades starkt

Södras fjärde kvartal gav en ökning av nettoomsättningen med 12 procent till 6 062 miljoner kronor och ett ökat rörelseresultat på 974 miljoner kronor jämfört med fjärde kvartalet 2017.

– Även det fjärde kvartalet utvecklades starkt, men osäkerheten ökade med vissa tecken på avmattning i den globala konjunkturen och oro på de finansiella marknaderna, säger Lars Idermark.

Ökad efterfrågan 

Under fjärde kvartalet gjorde Södra en stor investering när man köpte Bergvik Skogs skogsinnehav i Lettland för motsvarande drygt tre miljarder kronor. Styrelsen har även fattat beslut om att satsa 100 miljoner kronor på forskning kring produktions- och tillväxtfrågor i skogsbruket.

– Tillgången till fiber är avgörande för vår industri och skogen har fått en mer strategisk betydelse. Vi ser också en ökad efterfrågan på skogsråvara i takt med att bioekonomin växer, säger Lars Idermark.
 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 14 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste