Fossilfritt Derome till 2045

Den halländska träindustri- och bygghandelskoncernen Derome har undertecknat en miljöplan för fossilfri verksamhet till 2045. Samma år som riksdagen beslutat om en nollvision för nettoutsläpp av växthusgaser.

Derome har skrivit på en färdplan för att bli fossilfria till 2045, vilket är helt i linje med riksdagens beslut från 2017 om en nollvision för nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige till 2045. Foto: Derome 

Om 26 år ska Deromes verksamhet vara helt fossilfri, det har företaget beslutat som ett led i sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Under 2018 gick Holmen ut med ett besked om Genom att skriva under bygg- och anläggningssektorns färdplan tar Derome sitt ansvar för att bidra till att riksdagens beslut om nettoutsläppet av växthusgaser ska kunna förverkligas.

Ta vårt ansvar 

– Vi vill självklart vara med och ta vårt ansvar i åtagandet kring att skapa ett fossilfritt Sverige. Det är ett arbete som kräver att alla inom vår sektor drar åt samma håll för att vi ska lyckas. Derome tar nu ett stort steg i rätt riktning, men vi är också beroende av att leverantörer och samarbetspartners väljer samma väg. Detta är ett arbete vi måste genomföra tillsammans för att lyckas nå målen, säger Anna Ryberg Henriksson, hållbarhetschef inom Deromes husproduktion.

För att nå de uppsatta målen startar nu en helt ny fas inom Deromekoncernen. Bland annat började man redan under 2016 kartlägga sin energianvändning och sina utsläpp av växthusgaser. Detta arbete är till stora delar genomfört och utifrån kartläggningen inleds ett förändringsarbete inom företaget och man ser också på möjligheten till förbättrade samarbeten med leverantörer och samarbetspartners ur ett klimatperspektiv.

Bra grundförutsättningar

– Vi har väldigt bra grundförutsättningar för vårt kommande arbete med bra kontroll över många delar i våra produkters livscykel. Vi arbetar också med den förnybara råvaran trä och tar redan nu tillvara på spill och restprodukter från vår produktionskedja. Parallellt med det driver vi också hela tiden projekt med syfte att minska vårt spill, säger Anna. 

Men Derome har egentligen alltid haft ett stort hållbarhetstänk och säger sig vara väl medvetna om sin påverkan på miljön, därför satsar man bland annat aktivt på omfattande återplantering av skog och en till stor del fossilfri fordonsflotta.

Arbetat målmedvetet 

– Vi har alltid arbetat målmedvetet med hållbarhet och miljömedvetenhet i hela koncernen, säger Magnus Andersson, koncernchef. Det är en självklarhet för oss när vi äger hela kedjan, från skog till färdigt hus. Ansvarstagande är ett av våra kärnvärden och att bygga med trä, är att ta sitt ansvar.

I färdplanen fastlås att det efter 2030 kommer behövas teknikskiften och innovationer för att nå målen. Samtidigt behövs bland annat en effektiviserad resursanvändning med en högre grad av återvinning och återanvändning av material.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste