Näst största avverkningsintresset sedan 1995

Sällan har intresset för att avverka varit så stort som under högkonjunkturen 2018. Skogsstyrelsens årsstatistik visar att den avverkningsanmälda arealen ökade med 13 procent jämfört med 2017 och att intresset för att avverka var det näst största på över 20 år.

Skogsstyrelsens årsstatistik visar på det näst största avverkningsintresset på över 20 år, något som kan kopplas till högkonjunkturen och till viss del också till skogsbränderna. Foto: Björn Schubert 

– Den anmälda arealen var hög under fjolåret och till stor del kan den förklaras av den högkonjunktur som varit och de relativt höga virkespriserna. Men vi ser också att sommarens många skogsbränder påverkar statistiken när skogsägarna anmäler att de behöver avverka den skadade skogen, säger Svante Claesson, utredare vid Enheten för policy och analys på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Högsta siffran

En avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen krävs för slutavverkningar på över 0,5 hektar, och denna ska lämnas in senast sex veckor innan man tänkt börja avverka. Närmare 68 000 sådana avverkningsanmälningar kom in till Skogsstyrelsen under 2018 vilket är en ökning med sju procent jämfört med fjolåret.

Räknat i antal hektar motsvarar dessa 68 000 avverkningsanmälningar 290 473 hektar vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2017 och den näst högsta siffran sedan 1995. Arealen har ökat i 18 av 21 län.

Fjällnära skog

De mest drabbade områdena efter 2018 års skogsbränder berörde cirka 21 000 hektar. Skogsstyrelsens statistik visar att hälften av den brandskadade skogen anmälts för avverkning vilket motsvarar lite drygt 11 200 hektar.

Även intresset för att avverka i fjällnära skog ökade under 2018 till drygt 3 400 hektar. En ökning med sju procent jämfört med 2017. När det gäller tillstånd för avverkning i ädellövskog minskade den ansökta arealen med 23 procent till knappt 1 200 hektar.

En anmälan om att få avverka gäller i fem år och innebär inte med automatik att den anmälda skogen också avverkas.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 12 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste