Avverkningsanmälningar får fortsatt publiceras

En ny dom från förvaltningsrätten ger Skogsstyrelsen rätt att fortsätta publicera planerade avverkningar ihop med detaljaret kartmaterial. Södra ska nu hjälpa den drabbade skogsägaren att överklaga domen.

Enligt en dom från förvaltningsrätten får Skogsstyrelsen fortsätta publicera avverkningsanmälningar samt detaljerat kartmaterial på webben, något som Södra kommer överklaga. Foto: Björn Schubert 

– Vi anser inte att det finns några försvarbara skäl till publiceringen. För enskilda skogsägare innebär detta en onödig exponering av deras näringsverksamhet, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra i ett pressmeddelande.

Normala gången

Att avverkningsanmälningar hanteras som offentliga handlingar acccepterar man från Södras sida, men skogsägarföreningen är kritiska mot det sätt på vilket informationen offentliggörs.

– Vill allmänheten ha tillgång till offentliga handlingar är den normala gången att man vänder sig med en begäran till myndigheten. Det är förvånande att domstolen inte för något resonemang om konsekvenserna för den enskilde skogsägaren. Man tar alldeles för lätt på integritetsaspekten, säger Göran.

Principiellt viktigt

Sedan i februari 2016 har Skogsstyrelsen publicerat avverkningsanmälningar digitalt, utan markägares samtycke. Södras stämma och övriga skogsägarföreningars stämmor uppmanade samma år Skogsstyrelsen att införa rutiner som gör det möjligt för den enskilde skogsägaren att samtycka till publiceringen, utan att få gehör av myndigheten. 

- Målet är principiellt viktigt och vi kommer därför att överklaga förvaltningsrättens dom, säger Mattias Johansson, chefsjurist på Södra.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste