72 miljoner kronor i ersättning för merkostnader efter skogsbränderna

Regeringen har beslutat om stöd och åtgärder för att kompensera för merkostnader i form av bland annat upparbetning av energived och återställning av skogsbilvägar efter skogsbränderna i Gävleborg, Dalarna och Jämtland. Den totala summan uppgår till 72 miljoner kronor.

En av de stora merkostnaderna efter sommarens skogsbränder och det tillhörande släckningsarbetet är upprustning och förstärkning av skogsbilvägar. Det är också en av åtgärderna för vilken regeringen beslutat om ett stöd på totalt 72 miljoner kronor. Foto: mostphotos 

– Jag har en stor förståelse för den sorg och chock det måste innebära att se sin och kanske generationers skog brinna ner. Det är därför med glädje som jag kan berätta att regeringen idag har beslutat om fyra stödåtgärder till skogsbruket och de skogsägare som drabbades hårt av sommarens omfattande bränder i Jämtlands, Dalarnas, och Gävleborgs län, säger den nya landsbygdsministern Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Lokala marknaden

Enligt regeringen ska de 72 miljonerna ska gå till stöd för åtgärder inom upparbetning av energived och sågtimmer, reparation och förstärkning av vägar, lagringsplatser för brandskadat virke och sanering av sågverk samt stöd för att märka upp fastighetsgränser.

Regeringen gör också bedömningen att de lokala marknaderna i de berörda områdena kommer att få problem med att ta hand om all brandskadad skog som motsvarar 20–45 procent av områdenas årliga avverkningar.

Belastas hårt

Avverkningsresurserna kommer belastas hårt och även logistiken berörs genom ett skadat vägnät och begränsad industrikapacitet. Samtidigt är det viktigt att avverka och transportera ut all skadad skog så att den inte blir till en yngelplats för skadeinsekter som skadar skogen ytterligare.

– Stöden ska ge skogsägare ökade möjligheter att ta det brandskadade virket till industri. På så sätt bidrar stöden till att skydda intilliggande friska skogar från utbredda insektsangrepp, säger Jennie Nilsson.

Förordningen träder i kraft den 1 mars 2019.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste