Skogsentreprenörerna välkomnar skogsbrandsutredningen

Regeringens utredning av räddningstjänstens och andra aktörers operativa insatser under 2018 års omfattande skogsbränder har färdigställts med en rad förbättringsförslag som resultat. Flera förslag välkomnas av branschorganisationen Skogsentreprenörerna   

Skogsentreprenörer spelade en viktig roll i arbetet med att hugga upp brandgator och trädsäkra för släckningspersonal på marken under 2018 års stora skogsbränder, men många räddningstjänster har dålig kunskap kring dessa resurser. Foto: Carolina Wahlberg 

– Vi tycker det är bra att utredaren Jan-Åke Björklund valt att ge utökade befogenheter till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Börjar det brinna i skog och mark måste det finnas ett tydligt ledarskap, säger Kolbjörn Kindströmer, expert på brandfrågor inom Skogsentreprenörerna i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Det är också välkommet att MSB vid mycket omfattande räddningsinsatser kan ta över ansvaret för kommunernas räddningsverksamhet. Samtidigt kommer man ha möjlighet att stärka upp med både utrustning och stabs- och ledningsstöd.

ett träget jobb 

Kolbjörn menar att landets skogsentreprenörer, som tidigare setts som orsakare av skogsbränder, gjorde en hedervärd insats under släckningsarbetet.

– Numera är det ytterst sällsynt att skogsmaskinerna orsakar några bränder. Det har varit ett träget jobb för både skogsbruket och entreprenörerna, men det förebyggande arbetet har lönat sig. Inför varje riskfylld situation genomförs nu ett samråd mellan beställaren och entreprenören. Ofta leder samrådet till att man byter till en annan avverkningsplats, kör på natten eller sätter ut brandvakter, säger han.

Rätt väg 

Skogsbrandsutredningen som tidigare i veckan överlämnades till inrikesministern Mikael Damberg visar på tydliga brister på många håll inom räddningstjänsten när det gäller kunskap kring skog och vilka resurser det finns inom skogsbruket. En annan mindre känd resurs som gjorde stor nytta under släckningsarbetet var lantbrukares stora gödseltunnor. Kolbjörn ser positivt på att regeringens särskilde utredare lyfter fram vikten av ett gott samarbete mellan räddningstjänsten och skogsbruket.

– Utredaren har satt fingret på vilken nytta vi kan göra kring allt från att göra brandgator till eftersläckning. Våra medlemmar är verksamma över hela landet, och tätare kontakt med kommunerna är helt rätt väg att gå i arbetet med att klara av skogsbränderna, säger han.

På allvar 

Flera av förslagen i den nya utredningen kom redan efter branden i Sala 2014 där utredningen lades ner, och kolbjörn hoppas nu att regeringen denna gång tar utredningen på allvar.

– Idag är inte Sverige tillräckligt rustat för att klara stora skogsbränder. Låt oss hoppas på förändringar redan inför nästa sommar!
 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste