Svenskt limträ slår rekord igen

För fjärde året i rad ökar försäljningen av svenskt limträ. Den totala volymen för 2018 var 86 000 kubikmeter vilket är fyra procent mer än under 2017.

för fjärde året i rad slås försäljningsrekordet för svenskt limträ som under 2018 låg på 86 000 kubikmeter. framtiden för materialet ser ljust ut då det finns ett fortsatt stort intresse för att bygga i limträ. Foto: Sören Håkanlind

– Sverige bör vara den självklara ledaren i världen när det gäller klimatoptimerad byggteknik, säger Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä i ett pressmeddelande.

Långsiktig efterfrågeökning

Av de totalt 86 000 kubikmetranara svenskt limträ som såldes under 2018 gick 40 procent via bygghandlare som så kallade lagerbalkar och 60 procent såldes direkt av producenterna som projektbalkar. De senaste årens rekord visar på en positiv trend för svenskt limträ och från branschens sida ser man ingen avmattning när det gäller limträbyggandet, snarare tvärtom.

– Allt fler entreprenörer vill bygga miljömässigt hållbart i limträ, inte minst den unga generationen, och limträbranschen kan därför räkna med en långsiktig efterfrågeökning. Det handlar om allt från uterum till ridhus, hallar, broar och flervåningshus byggs i limträ, säger Johan.

Ingen tillfällig topp

En undersökning som Svenskt Trä genomförde 2018 med 1000 personer i byggbranschen visar att 65 procent av de tillfrågade ansåg att limträ kommer att fortsätta ta marknadsandelar från stål och betong de närmaste åren.

– Det visar att den ökade efterfrågan på limträ inte är en tillfällig topp, utan resultatet av ett paradigmskifte i byggbranschen, säger Johan.

Självklara ledaren

Kombinationen av möjligheten till spännande arkitektur och miljömässig hållbarhet är enligt föreningen Svenskt Trä ett av de starka argumenten till varför man ska välja limträ. Det är dessutom brandsäkert och ett av de starkaste konstruktionsmaterialen i förhållande till sin vikt.

– Limträ är naturens klimatsmarta svar på betong och stål. Sverige, som är ett traditionellt skogsland och har limträproducenter i världsklass, bör vara den självklara ledaren i världen när det gäller klimatoptimerad byggteknik, säger Johan

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste