Skogsstyrelsen stoppar formellt skydd av skog

Osäkerheten i samband med det nya lägre budgetanslaget har fått Skogsstyrelsen att ta beslutet att stoppa formellt skydd av skog tillsvidare. Detta då man inte kan garantera att man har råd att betala ersättning för den skyddade skogen.

Skogsstyrelsens kraftigt minskade budget och oklarheter i ersättningsärenden för fjällnära skog har lett till beslutet att stoppa formellt skydd av skog från och med januari och tills vidare. Foto: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen

Från och med januari i år kommer inga nya beslut om biotopskydd att fattas och inte heller några nya naturvårdsavtal kommer tecknas, samtidigt kan också pågående ärenden komma att påverkas.

Ovanlig åtgärd

– Det är en mycket ovanlig åtgärd, men budgetförutsättningarna är helt enkelt för oklara för att vi ska kunna fortsätta. Vi kan inte formellt skydda skog om vi inte är säkra på att vi har pengarna att ersätta markägarna, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

Enligt skogsstyrelsen är den främsta anledningen till det stoppade skyddet budgetminskningen från 300 miljoner kronor 2018 till 100 miljoner kronor 2019. Samtidigt finns också oklarheter kring ersättning för nekad avverkning i fjällnära skog som påverkar budgeten. En process som just nu pågår i domstol och där skogsägare i en tidigare dom tilldömts totalt 18 miljoner kronor i ersättning.

Bromsa in

Under 2018 betalade Skogsstyrelsen ut ersättning för formellt skydd på fastigheter till runt 1 000 skogsägare, men många skogsägare kan få vänta länge på ersättning.

– Vi beklagar att de många markägare som väntar sig ersättningar till följd av pågående ärenden om formella skydd nu behöver vänta ytterligare en tid, i en del fall mer än ett år. Likaså är det trist att behöva bromsa in arbetet med naturvårdande skötsel i de skyddade områdena. Hur länge är oklart, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen.

Beslutet om stopp för formellt skydd innebär konkret att Skogsstyrelsen:

  • inte fattar några beslut om nya biotopskydd eller naturvårdsavtal.
  • inte tecknar några nya avtal om naturvårdande skötsel i de skyddade områden Skogsstyrelsen ansvarar för.
  • tillsvidare inte handlägger pågående ärenden gällande områdesskydd

källa: Skogsstyrelsen 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 07 februari 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste