Utredningen av sommarens skogsbränder har presenterats för inrikesministern

Onsdagen den 6 februari redovisades den så kallade skogsbrandsutredningen för den nya inrikesministern Mikael Damberg. Enligt regeringens särskilda utredare Jan-Åke Björklund är Sverige inte tillräckligt rustat för kommande skogsbränder.

Utredningen av sommarens skogsbränder och vad som gått bra respektive dåligt presenterades i dag för den nya inrikesministern Mikael Damberg. Foto: Hampus Paulsson 

På de flesta håll i landet lyckades räddningstjänsten med ett effektivt begränsnings- och släckningsarbete under sommarens omfattande skogsbränder, men flera aktörer agerade för långsamt i ett första skede. Det konstaterade regeringens särskilde utredare Jan-Åke Björklund när han  redovisade sin utredning av arbetet under skogsbränderna.

Statligt övertagande

Utredningen av de operativa räddningsinsatserna lämnar flera rekommendationer och förslag till regeringen och andra berörda aktörer. Utredningen pekar särskilt på vikten av att Räddningstjänstutredningens förslag från 2018 till lagändringar och andra åtgärder bör genomföras. Dessutom föreslås att Räddningstjänstutredningen kompletteras med följande författningsförslag:

– Ett statligt övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst ska kunna begränsas till en viss räddningsinsats i stället för att som i dag gälla hela räddningstjänstverksamheten i den berörda kommunen eller kommunerna (delvis övertagande).

– MSB ges en ny uppgift att vid allvarliga olyckor självständigt kunna inrikta och prioritera tillgängliga förstärkningsresurser för räddningstjänst, både nationella och internationella.

Viktigaste bristen

Regeringens särskilda utredare, Jan-Åke Björklund, konstaterar att Sverige i dag inte är tillräckligt rustat för kommande skogsbränder. Foto: Regeringen  

Under en presskonferens lyfte Jan-Åke särskilt fram en brist som är av stor betydelse.

– Den viktigaste bristen som vi kommit fram till i utredningen gäller små kommuner som inte ingår i något system med ständig beredskap och resurser och som inte snabbt kan avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas. Här har det blivit så att Ljusdal fått framstå som exempel där bland annat Uppdrag Granskning visade på svårigheterna för en liten kommun, säger han.

Inte en chans

I Ljusdal rörde det sig om tre stora bränder som härjade samtidigt och som omfattade en yte på 9 500 hektar.

– Det var vädret som startade branden genom åsknedslag och det var vädret som släckte branden genom kraftigt regn. Den här lilla räddningstjänsten hade inte en chans att klara detta. All heder åt de, de gjorde sitt bästa och kämpade hårt men de hade inte förmåga att begära adekvat hjälp och de visste inte hur man skulle ta emot hjälpen när den väl kom så där förlorade man mycket tid, säger Jan-Åke.

Anlita andra

Till skillnad mot Ljusdal ingår räddningstjänsten i Jämtland, som också hade det hett om öronen i samband med skogsbränderna, i ett större system som enligt Jan-Åke innebar att de klarade sig betydligt bättre då det fanns färdiga rutiner för alla situationer som uppkom.

Ett av förslagen i räddningstjänstutredningen från i somras som Jan-Åke lyfter fram är möjligheten att kunna ta hjälp av andra.

– Man ska kunna anlita andra mer. I dag är det så att enligt lagen så måste man vara kommunalt anställd för att ingå i räddningstjänsten, i styrkan. Det finns något undantag och vi föreslår ett till, att man i avvaktan på räddningstjänst ska kunna träffa avtal med privata. Det kan vara entreprenader, skogsägare eller andra som finns på plats och som kan bege sig till branden direkt, säger han.

Robusta strukturer

Men det kanske viktigaste förslaget är det om att få till robusta strukturer.

– Man skulle kunna tänka sig att rita kartor och dela in landet men så gör vi inte, utan vi bygger på de befintliga strukturerna som har vuxit fram. Vi ar ett lagförslag på att alla kommuner måste vara anslutna till systemledning med ledningscentral i ständig beredskap. Då kan man vara kvar som en enskild liten kommun om man vill, men man måste ingå i något större, som exempelvis Sala som ingår i Storstockholms ledningscentral och systemledning, säger Jan Åke som dessutom vill se en ökad statlig tillsyn av räddningstjänsterna.

Näringsminister Mikael Damberg meddelade under presskonferensen att regeringen kommer prioritera beredningen av den här frågan och att han redan under nästa vecka kommer skicka utredningen på remiss för att så snart som möjligt komma igång med beredningen av lagförslag till riksdagen.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste