Högre budget gav ökad antal skyddad skog under 2018

Under 2018 beslutade Skogsstyrelsen om 51 procent fler biotopskydd och tecknade 22 procent fler naturvårdsavtal jämfört med 2017. Totalt omfattar dessa två skyddskategorier 2 876 hektar produktiv skogsmark vilket har kostat 318 miljoner kronor i ersättning.

51 procent fler biotopskydd och 22 procent fler naturvårdsavtal jämfört med 2017 är facit när Skogsstyrelsen sammanfattar 2018 års skogsskydd. Totalt rör det sig om 2 876 hektar produktiv skogsmark och 318 miljoner kronor i ersättning. Foto. mostphotos 

– Vi fick en betydligt högre budget 2018 än tidigare år för att kunna ersätta markägare när skogen ges ett formellt skydd och vi har också kunnat leverera. Vi kommer inte kunna skydda lika stora arealerunder 2019 eftersom pengarna vi fått är en tredjedel av förra årets budget, säger Johan Åberg, Enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd vid Skogsstyrelsen.

Biotopskydd i topp

Av den totala skyddade arealen på 2 876 hektar är 1 864 hektar biotopskydd och 1 012 hektar naturvårdsavtal. När det gäller antalet skyddade områden så ligger biotopskydden också i topp med 304 nya biotopskyddsområden följt av 120 nya naturvårdsavtal.

Skillnaden mellan dessa två skyddsformer är enligt Skogsstyrelsen att biotopskydd är ett lagstadgat skydd av mindre områden som är viktiga för växt- och djurarter medan naturvårdsavtal är just vad det låter som, ett civilrättsligt avtal mellan en markägare och Skogsstyrelsen, länsstyrelsen eller en kommun.

Sociala värden

Efter Skogsstyrelsens beslut om skydd av mark för 2018 är nu totalt 29 507 hektar produktiv skogsmark klassat som biotopskydd och 33 868 hektar produktiv skogsmark klassat som naturvårdsavtal vilket fram till 2018 kostat drygt 2,8 miljarder kronor i ersättning.  

Antalet naturvårdsavtal med syfte att skydda sociala värden ökade under 2018 med sex nya avtal och uppgår nu till totalt 14 avtal om sammanlagt 80,8 hektar produktiv skogsmark.

Enligt Skogsstyrelsen har man under 2018 också sett en ökande andel skogsägare som själva tar initiativ till att teckna naturvårdsavtal för skydd av skog.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 06 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste