Moelven med historiskt bra resultat

Även träindustrikoncernen Moelven har känt av högkonjunkturen och levererade 2018 sitt bästa fjärde kvartal genom tiderna och det näst bästa årliga resultatet i koncernens historia.  

Morten Kristiansen, koncernchef på Moelven industrier ASA är nöjd med 2018 års resultat trots olikheter på marknaderna.
- Vi ser att de olika divisionerna påverkas olika av konjunktursvängningar lokalt och internationellt. Foto: Moelven 

Moelven Industrier ASA gjorde ett preliminärt årsresultat för 2018 på motsvarande 683,6 miljoner svenska kronor vilket, om det kvarstår, blir det näst bästa i koncernens 119 åriga historia. Samtidigt innebär det en ökning med motsvarande 233,8 miljoner svenska kronor jämfört med 2017. 2018 års omsättning uppgick till motsvarande 11 792,3 miljoner vilket också är en förbättring jämfört med 2017.

Fortfarande stor efterfrågan

Under det för Moelven historiska fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till motsvarande 214,4 miljoner svenska kronor vilket är en ökning med motsvarande 81 miljoner svenska kronor jämfört med 2017.

– Det är fortfarande stor efterfrågan på sågade trävaror och industrivirke från Timber Division och där har vi världsekonomin och intresset för hållbara produkter på vår sida. Just nu är exportmöjligheterna stora och det bidrar kraftigt till resultatet. Wood-divisionen med bland annat byggmaterial, fasad-, interiör- och utomhusprodukter presenterar också ett ökat resultat för 2018. Wood har stor efterfrågan, även om byggverksamheten i Skandinavien har fluktuerat något under året. För Byggsystem-divisionen som omfattar limträ, byggmoduler och systemarmaturer är resultaten något mer skiftande mellan företagen. Här är det i stället olika marknadsfluktuationer i Norge och Sverige som drar ned det totala resultatet något jämfört med 2017, säger Morten Kristiansen, koncernchef på Moelven Industrier ASA i ett pressmeddelande.

Fortsätter på samma sätt

När man nu går in i 2019 är det ytterligare ett historiskt år för Moelven som i år firar 120 år som företag.

– Vi fortsätter på samma sätt som Moelven har gjort under alla år. Det innebär att vi ständigt arbetar med att utveckla våra medarbetare, våra produkter och vårt kundbemötande. Utan utveckling och framtidsplaner är det lätt att hamna på efterkälken, säger Morten.

Han ser tillbaka på några av de innovativa projekt som Moelven varit delaktig i under 2018, bland annat Mjöstornet, världens hittills högsta trähus samt projektet ”det digitala sågverket”.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 05 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste