Certifiering allt vanligare för målad panel

Certifierad målad panel (CMP) är en produkt på frammarsch. Enligt föreningen Svenskt Trä kan närmare hälften av alla industriellt målade panelbrädor för utomhusbruk godkännas inom det svenska CMP-systemet som säkerställer en hög och jämn kvalitet.

Nästan hälften av den totala volymen industriellt målade utvändiga panelbrädor kan godkännas inom CMP-systemet från och med 2019. CMP står för Certifierad Målad Panel och är ett svenskt system som garanterar jämn och hög kvalitet och skapar en produkt som slutkunden kan lita på. Foto: Stefan Dahlqvist/Setra

De etablerade systemen för industriellt grundmålade och mellanstrukna utvändiga panelbrädor har endast funnits en kort tid och enligt Föreningen Svenskt Trä var det bygg- och träbranschen som själva tog initiativet till att införa de. Ökade definitioner av, och krav på funktioner hos den färdiga produkten har också medfört högre krav på dokumentation och spårbarhet.

Unikt svenskt system

– Potentialen för CMP-systemet är stor. CMP-systemet är en förutsättning för att säkerställa höga krav på panelbrädorna och färgsystemen, och är ett unikt svenskt system som verkligen kan garantera att slutkunden alltid får en ytbehandlad panelbräda av god kvalitet, säger Johan Larsson, projektledare på Svenskt Trä i ett pressmeddelande.

Det unika svenska CMP-systemet ska säkerställa både en hög kvalitet på slutprodukten och höga krav på träråvar, färg, fuktkvot och den industriella ytbehandlingsprocessen. Detta för att panelbrädorna ska vara optimalt anpassade till sin framtida funktion. Certifierad målad panel finns i tre ytbehandlingsklasser, grundmålad (CMP-G), grundmålad + mellanstruken (CMP-G/M) samt slamfärgsmålad (CMP-S).

Större volymer

– Fler företag ansluter sig till CMP-systemet och allt större volymer panelbrädor kommer kunna tillverkas och godkännas. Från och med 2019 kan nästan hälften av den totala volymen industriellt målade utvändiga panelbrädor godkännas inom CMP-systemet. Detta leder till ett större utbud för föreskrivande led och bygg- och trävaruhandeln, säger Johan.

Enligt Svenskt Trä finns en rad fördelar med certifierad målad panel som är optimalt anpassad för ytbehandling vilket ger en längre livslängd på fasader. CMP-certifieringen innebär också att målningen sker på rena, torra ytor, att Skarpa hörn rundas eller fasas, släta ytor rillas och framsidor finsågas eller strukturbehandlas för att ge ytbehandlingen de bästa förutsättningarna.

CMP garanterar också att ytfuktkvoten alltid är 16 procent eller lägre vid ytbehandling och alla färger som används är testade både utomhus och inomhus vid ackrediterade laboratorium enligt gällande europeisk och svensk standard.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 04 februari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste