Lättnad bland markägare efter domstolssegern mot staten

Mark- och miljödomstolen i Umeå slog i dag fast att de markägare som tvingats stämma staten för att få ut ersättning för nekad avverkning. Totalt avgjordes i dag fem mål som tilldömer skogsägarna sammanlagt 18 miljoner kronor.

I dag föll en viktig dom i Mark- och mijlödomstolen i Umeå som ger fem markägare som stämt staten då deras fjällnära avvekrningar stoppats full rätt till ersättning. Foto: Elin Fries

– Det är en välkommen dom i ett mål där statens agerande har varit uppseendeväckande, säger Sven Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna i ett pressmeddelande.

Ger samma rätt

Det är ett flertal skogsägare i norra Sverige som stämt staten för nekad ersättning när de fått avslag på avverkningar i fjällnära skog. Mark- och miljödomstolen i Umeå dömde till skogsägarnas fördel i de första fem målen som togs upp i dag, vilket ger dem rätt till full ersättning för utebliven inkomst och ekonomisk skada som de stoppade avverkningarna orsakat de. Totalt rör det sig om 18 miljoner kronor.

– Att det finns höga naturvärden på fastigheterna råder det inget tvivel om och den frågan är redan avgjord genom Skogsstyrelsens avslagsbeslut. Det som domstolen har bestämt i dag är att de nu aktuella besluten ger samma rätt till ersättning som vid bildande av naturreservat. Den enskilde fastighetsägaren påverkas på samma sätt, skriver rättens ordförande Agneta Ögren i domstolens pressmeddelande.

Tydlig seger

Domstolen klargör genom sin dom också att avverkning är en del av pågående markanvändning för skogsbruk.

– Det är en tydlig seger för de skogsägare som vågade gå till domstol och en svidande förlust för Staten som tvingat dem dit för att slippa undan det ekonomiska ansvaret för sitt agerande, säger Magnus Norberg, jurist på LRF Konsult som varit ombud för skogsägarna.

Dagens dom innebär att den enskildes rättssäkerhet upprätthålls, där rätten till ersättning när staten fråntar någon möjligheten att använda sin egendom är en viktig del av äganderätten. Förutom betydelsen för enskilda ägare av fjällnära skog har det också betydelse för stabiliteten i hela det finansiella systemet för att belåna fastigheter.

Våga investera

– Nu kommer skogsägare i fjällnära områden fortsätta våga investera i skog och skogsbruk. Statens linje i de här processerna hade inneburit betydande förluster för tusentals skogsägare. Jag är förvånad över att Staten drev dessa processer, men givetvis nöjd över utgången, säger Sven-Erik Hammar.

Enligt LRF Skogsägarna finns det flera fall där myndigheter genom olika ageranden tvingat enskilda personer att gå till domstol i en svårförståelig jakt på praxisavgöranden. Målen om ersättning för nekade avverkningstillstånd är ett av de tydligaste som förekommit.

Utveckla sin verksamhet

– Det är nu upp till Skogsstyrelsen och dess uppdragsgivare att överväga om det är genom rättsprocesser mot enskilda, eller genom en eftertänksam och sund myndighetsutövning som de vill utveckla sin verksamhet, säger Sven-Erik.

Sveriges Radio Västerbotten var på plats under förhandlingarna och pratade med personer på plats.

– Jag är jätteglad att det här beskedet kom. Jag hoppas ju innerligt att dom inte går vidare och överklagar, säger markägaren Ingrid Lind till radiokanalen.  

Skogsaktuellt
Tel: 019-760 94 10
E-post: redaktionen@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 17 januari 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Undantag från bygglovsplikt för ekonomibyggnader

Juristen har ordet: Enligt 9 kap. 3 § plan och bygglagen (PBL) krävs inte bygglov för en ekonomibyggnad avsedd för bland annat skogsbruk om åtgärden vidtas i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Även åtgärder som innebär att dessa byggnader byggs till är undantagna från bygglov. För den skogsbrukare som är i färd med att nyttja sommarledigheten för att uppföra en ekonomibyggnad till sin verksamhet och som lutandes på den nyss nämnda bestämmelsen inte ansöker om bygglov för åtgärden gäller det dock att vara vaksam.

 

Kommentera