Material från skogen ska ge mindre plast i konstgräsplaner

Plastgranulater i konstgräsplaner tros vara en av de stora moljöbovarna när det gäller plaster i havet. Statliga Sveaskog jobbar nu med att ta fram ett nedbrytbart fyllnadsmaterial för att minska mängden plast.

De plastbaserade fyllnadsmaterialen i konstgäsplaner är en stor källa till föroreningar i sjöar, hav och vattendrag. Nu vill Sevaskog tillsammans med bland andra Svenska Fotbollförbundet ta fram ett biobaserat alternativ. Foto: Mostphotos 

Det finns ett stort behov av konstgräsplaner, särskilt i Stockholmsområdet där ett 50-tal nya planer kommer behöva anläggas de kommande fem åren så att fler ungdomar kan spela fotboll. Trots att fotbollsplanerna har en positiv effekt för ungdomarna så har de en mycket negativ effekt på miljön där man fyller ut planerna med plastbaserade material för att få en mjukare känsla som liknar den av en naturgräsplan.

Spolas ut

I samband med regn och snösmältning spolas delar av denna plastfyllning ut i dagvattensystemet och hamnar till slut i våra sjöar och hav.

Enligt siffror från Naturvårdsverket släpper konstgräsplanerna ut omkring 2 000 ton mikropartiklar i hav, sjöar och vattendrag varje år, vilket gör de till en av de absolut största källorna till utsläpp av plast.

Tillsammans med bland annat Stockholms Fotbollförbund, undersöker Sveaskog nu möjligheten att utveckla granulat från lignin och biokomposit från grot som alternativ till miljöskadlig fyllning. Projektet går under namnet BioPitch och finansieras bland annat genom BioInnovation och Naturvårdsverket.

Inte så svårt

Projektet är ett så kallat hypotesprövningsprojekt och pågår under sex månader. På den tiden ska man hinna testa sin hypotes, det vill säga visa att det kan gå att få fram ett material som fungerar.

– Att ta fram en biokomposit är inte så svårt. Svårigheten ligger i att få de materialegenskaper man vill ha, ett hållbart och nedbrytningsbart material som bryts ner i lagom takt dvs det ska hålla att spela fotboll på och dels uppfylla de krav som ställs från FIFA men även brytas ner då det hamnar utanför planen, säger Ann-Britt Edfast, chef för forskning och utveckling på Sveaskog i ett pressmeddelande.

Förutom Sveaskog och Stockholms Fotbollförbund deltar RenFuel, Unisport, RISE, Karlstad kommun och Fastighetskontoret i Stockholms stad i projektet.

– För Sveaskog skulle det betyda ett nytt användningsområde för vår biomassa samtidigt som vi är med och bidrar till lösningen av ett stort miljöproblem som spridning av bioplaster är, säger Ann-Britt.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 09 januari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste