Alfrida fällde minst 500 000 kubikmeter

Det visar Skogsstyrelsen första övergripande inventering. Som man redan misstänkt är Stockholms län hårdast drabbat.

Stormen Alfrida har inte orsakat så stora skador i det stora hela enligt Skogsstyrelsne första  övergripande inventering, men enskilda skogsägare kan ha drabbats hårt då skadorna är större på lokal nivå. Foto: istock

Under torsdagen och fredagen efter stormen Alfridas framfart har Skogsstyrelsen genomfört en första övergripande inventering i skogarna runt Uppsala, Stockholm och på Gotland som drabbats hårdast.

Stora skador lokalt

– Vår bedömning är att minst 500 000 skogskubikmeter fälldes av stormen Alfrida och att de största skadorna är i Stockholms län och då framförallt i Norrtälje kommun, säger Hans Källsmyr, skadesamordnare på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Utöver skadorna i Stockholmsområdet har Skogsstyrelsen också fått in rapporter från södra och mellersta Sverige där det framförallt rör sig om enstaka träd eller mindre trädgrupper som blåst omkull i hyggeskanter, i nygallrade bestånd och liknande känsliga områden.

– Totalt sett är det inte så stora skador, om vi jämför med andra stormar som till exempel Gudrun 2005 och Per 2007, men lokalt har det fallit mycket skog och enskilda skogsägare kan ha drabbats hårt, säger Hans.

Skaffa en överblick

Skogsstyrelsen uppmanar nu skogsägare i stormdrabbade områden att så snart som möjligt skaffa sig en överblick över stormens omfattning på sina fastigheter. Detta gäller även i områden med mindre omfattande skador, och då framförallt för att förhindra omfattande barkborreangrepp och andra skadeinsekter.

– Med det redan allvarliga läget som vi har med granbarkborrar efter den torra sommaren, så är det nu extra viktigt att drabbade skogsägare i ett tidigt skede börjar planera för att få ut virket ur skogen, säger Hans.

Varnar för risken

Samtidigt vill man från myndighetens sida varna för riskerna med att dels vistas i den stormskadade skogen och även att jobba med upparbetning av stormfällda träd. Det finns inget krav på motorsågskörkort för arbete på den egna fastigheten, men skogsägare som inte har nödvändiga kunskaper och rätt skyddsutrustning bör inte ge sig ut på egen hand i skogen för att ta hand om skogen som fallit.

– Håll avstånd från skadade träd och undvik att gå nära träd som ligger i spänn eller träd som hänger i andra träd. Tänk också på att aldrig arbeta ensam i stormfälld skog, säger Hans.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 04 januari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste