Inga signaler om stora skador på skog

Stormen Alfrida som farit fram över landet har lett till att träd blåst ner över vägar och elledningar, men enligt Skogsstyrelsen tyder än så länge ingenting på att det skulle ha blåst omkull större volymer skog.

Trots orkanbyar på östkusten och kraftiga vindar i stora delar av landet tyder enligt Skogsstyrelsen ingent på att det skulle vara några omfattande skador på skog. Foto: Björn Schubert

Under natten har det varit mycket blåsigt på många håll i landet, framförallt längs ostkusten. I nuläget har SMHI utfärdat en klass 2-varning för stormbyar på Gotland. Dessutom varnar man för hårda vindbyar i bland annat Uppsala län, Stockholms län, och i Jämtlandsfjällen. 

Enligt Skogsstyrelsen är det ännu för tidigt att säga hur mycket skog som kan ha skadats av den hårda vinden. Från myndighetens sida följer man utvecklingen och kommer att göra en ny bedömning av läget under torsdag förmiddag. Då beslutar man om, och i så fall var, det finns behov av särskilda inventeringar av skadeläget. 

Flera skogsbolag i drabbade områden i bland annat Mellansverige uppger att man under de närmaste dagarna kommer göra inventeringar för att se hur stor omfattningen av Alfridas härjningar är. 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 02 januari 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste