Jämställdhetsarbetet i skogen går för sakta

Det konstaterar Skogsstyrelsen efter att ha utvärderat jämställdhetsstrategin för skogssektorn som togs fram 2011. Utvärderingen presenterades i dag i samband med den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby.

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går sakta och till och med tillbaka inom vissa områden. FÖr att vända denna trend presenterar Skogsstyrelsen nu 30 förslag på åtgärder. Foto: Skogsstyrelsen 

För att påskynda jämställdhetsarbetet inom skogssektorn som går sakta, och till och med bakåt inom vissa områden, har skogsstyrelsen tagit fram 30 förslag på åtgärder. Det är sammanlagt 16 så kallade indikatorer som har följts upp, bland annat könsfördelningen på olika skogliga utbildningar, hos entreprenörer och hos doktorander. Hos fem av dessa indikatorer syns enligt Skogsstyrelsen tydliga framgångar medan utvecklingen går bakåt bland annat när det gäller anställda kvinnor hos entreprenörer.

Hela sektorn

– Det är bra att vi gått framåt på en del områden, men samtidigt visar utvärderingen tydligt att det sammantaget går alldeles för trögt. Därför lägger Skogsstyrelsen i dag fram en mängd åtgärdsförslag som vi hoppas har den skärpa som krävs för att fungera som ett stöd för hela sektorn att nu ta stora kliv framåt, säger Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Jämställd skogsnäring

Skogsstyrelsens förslag rör övergripande områden och synsätt men också utbildning, arbetsliv och skogsägande. Både utvärderingen och förslagen på åtgärder för en mer jämställd skogsnäring, presenterades i dag på den tvådagarskonferens som just nu pågår i Upplands Väsby, Stockholm, den 6–7 december.

Några av Skogsstyrelsens 30 förslag är att:  

  • Ta fram en nationell Skogsbrukets avsiktsförklaring med gemensam bild över läget och med konkreta mål över vart vi ska.
  • Skapa ett nationellt, men också regionala, samverkansforum för jämställdhet i skogssektorn.
  • Höj statusen på jämställdheten genom att avsätta tillräckligt med resurser, i form av tid och budget, för jämställdhetsarbetet.
  • Sammanställ en statistikbank där skog och skogsbruk redovisas ur ett jämställdhetsperspektiv.
  • Fortsatt och fördjupad forskning kring uppropen och berättelserna i sociala medier under #metoo och #slutavverkat.
  • Ställ högre krav på lärare och ledning på de skogliga lärosätena.
  • Utarbeta ett index, som på ett objektivt sätt redovisar hur skolorna arbetar och lyckas med sitt jämställdhetsarbete.
  • Utveckla och stötta nätverken för kvinnliga skogsägare.

Källa: Skogsstyrelsen 

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 06 december 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste