Moelven har Sveriges smartaste sågverk

Sedan januari 2017 har Moelven jobbat med projektet
 ”det digitala sågverket” på sitt sågverk i Valåsen.  I projektet har man tagit fram processer och tekniker som effektiviserat sågverket, och för dessa söker man nu patent.

Genom att sammankoppla informationsflöden och data vill Moelven effektivisera sina sågverk samtidigt som man ökar kvaliten och sänker energiåtgången. Foto: Elin Fries

Med hjälp av digitalisering har Moelven kunnat öka lönsamheten på sitt största sågverk i Karlskoga, Moelven Valåsen AB. Införandet av system som det så kallade TräIoT har inneburit att sågverksoperatörerna blivit mer observanta på kritiska data och förhoppningen är att det i framtiden ska leda till färre oplanerade driftstopp, ökad kvalitet och mindre energianvändning.

Sortering av driftsdata

Peter Rockedahl, teknisk direktör i Moelven Industrier AB uppger att det patentsöks ett system för sortering av driftsdata som bidrar till synkronisering av olika maskinstyringssystem.

- Dessutom sökes det patent för ett system for bildebehandling kombinerat med aktuelle driftsdata. Arbetsnamnet på de två patentsökningarna är DeltaTime och AugLog, säger han i ett pressmeddelande.

I praktiken innebär det att sågverksoperatörerna har större möjligheter att styra och sågningen.

– Våra resultat och det faktum att vi nu kan söka patent, understryker att projektgruppen har skapat en kreativ arbetsmiljö. Det hör inte till vardagen att kunna söka patent under pågående projekt, säger Peter.

Inte varit sammankopplad

Han har deltagit i projektet sen det startade och menar att det sedan tidigare funnits en stor mängd insamlad information om produktionsflödet, men att den var så spridd och inte heller sammankopplad. Något man ändrat på genom projektet ”det digitala sågverket”.

– Moelven använder bland annat en lösning för att samla ihop all da­tatrafik på ett enhetligt sätt för att undgå korsvisa kopplingar. Det handlar om att få de olika systemen att kommunicera med varandra för att fullt ut kunna nyttja data från varje enskild del av såglinjen. Moelven samlar data från alla informationskällorna genom denna middleware-lösningen till ett BigData-lager där data är tillgänglig för avancerade analyser, och maskininlärningsalgoritmer som kan arbeta igenom massive datamängder. På så sätt kan data från hela anläggningen vi­sualiseras och tydliggöras på det sätt man själv önskar, säger Even Rognan Lutnäs, IT-direktör i Moelven Industrier ASA.

Som ett fingeravtryck

Det sammankopplade informationsflödet har gjort det enklare att analysera och optimera både sågprocessen samt råvaruförsörjningen och logistiken runtomkring. Varje stock har en en unik profil som kan scannas av med olika metoder.

– Det är som ett fingeravtryck och det fingeravtrycket blir registrerat så snart stocken kommer in i anläggningen. När stocken gått igenom sortering, sågning och torkning och kom­mer till justerverket skannas plankorna med laserteknik som känner igen vilken stock de kom från. Då kan vi se om vi fick ett optimalt resultat utifrån de egenskaper som stocken hade. Även i själva såglinjen känns fingeravtrycket igen säger Peter.

Projektet "Det digitala sågverket” startade för snart två år sedan och ska vara färdigt i slutet av november 2018. Det går i korta drag ut på att verksamheten har anpassats till Industri 4.0- teknologi vilket gör att det går att koppla ihop sågbrukets samtliga datasystem så att analyser och uppföljning kan göras i realtid. Genom trädstruktur igenkänning och mätning av tidsdifferenser ökar spårbarheteten genom hela produktionen från stock till planka. I projektet ingår aktörerna Moelven Valåsen AB, RISE (Research Institutes of Sweden) RemaSawco och Schneider Electric. En grupp om tio personer från de olika intressenterna har varit direkt engagerade i projektet. “Det digitala sågverket” delfinansieras av den statliga myndigheten Vinnova.

Källa: Moelven

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 03 december 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste