Svenska skogsägare visar optimism

LRF Konsult har nu tillsammans med Swedbank och Sparbankerna sammanställt sin årliga Skogsbarometer som visar att sex av tio skogsägare skulle köpa mer skog om de hade en miljon att investera. Samtidigt är hälften av alla skogsfastigheter obelånade.

LRF Konsult har tillsammans med Swedbank och Sparbankerna tagit fram årets Skogsbarometer som visar på optimism och framtidstro. 6 av 10 skogsägare skulle enligt Skogsbarometern investera i mer skog om de hade en miljon kronor till förfogande. Foto: Björn Schubert 

– Målsättningen med ett fossilfritt Sverige och den alltjämt växande e-handel är positivt för skogsägarna och bidrar till att de vill fortsätta investera i skog. Den starka skogskonjunkturen påverkas också av en fortsatt svag krona och stigande priser. Detta har i sin tur bidragit till att exportvärdet på skogsindustrins produkter har ökat, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna i ett pressmeddelande.

Fortsatt stigande priser

Skogsbarometern visar också att det inte bara finns en optimism kring virkespriser utan att antalet skogsägare som tror på bättre betalning för GROT och energived ökat stadigt de senaste tre åren och mer än hälften av skogsägarna tror på fortsatt stigande priser.

Den positiva prisutvecklingen på timmer och massaved har bidragit till en ökad vilja att avverka och till ökade priser på skogsmark.

Långsiktig investering

Undersökningar i samband med Skogsbarometern visar att den främsta anledningen till att äga skog är att skogsägarna ser den som en god långsiktig investering och sex av tio skogsägare skulle investera i mer skog om de hade en miljon kronor. De mjuka värdena, som känslan av att äga skog, har minskat något i betydelse men det är fortfarande drygt tre av tio skogsägare som ser det som mest betydelsefullt, särskilt skogsägare under 40 år och de med mindre fastigheter.

Professionellt förhållningssätt  

- Att sex av tio skogsägare ser ljust på sin lönsamhet och att man ser skogen som en investering är positivt för branschen. Det betyder att det finns ett professionellt förhållningssätt till att äga skog som är betydelsefullt även för att kunna använda den på ett hållbart sätt till friluftsliv, jakt och rekreation. Som skogsägare gäller det att ha en aktiv långsiktig planering för att på så sätt öka värdet på skogen och få en bra avkastning, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.

Läs mer om Skogsbarometern i nästa nummer av Skogsaktuellt som kommer ut den 19 december.

Viktigaste insikterna från Skogsbarometern 2018

  • Sveriges skogsägare är optimistiska och ser skogen som en långsiktig investering.
  • Tack vare stigande priser och ökad efterfrågan är skogskonjunkturen god.

Tips till Sveriges skogsägare:

  • Gör en skogsbruksplan och håll den uppdaterad.
  • Ta hjälp av både ekonomiska experter och experter på skog. Det tar tid att reparera misstag i skogen.
  • Håll koll på virkesmarknaden och avverka i tid.
  • Ha kul! Skog är en fantastisk tillgång och ju mer du kan om skogsbruk, marknaden och utvecklingen, desto roligare blir det att vara skogsägare.

Källa: LRF Konsult

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 29 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste