Södra odlar granfrö inomhus

Efter björkfröodling satsar nu Södra också på Sveriges första växthusplantage för förädlade granfrön på sin plantskola i Falkenberg. Projektet sker i samarbete med Skogforsk och ska ge en bättre kvalitet hos framtidens granar.

Utöver björkfröodlingen har Södra nu också tagit granfrö odlinngen inomhus för att stärka kvalitén hos framtida plantor och undvika inblandning av pollen utifrån. foto: Mostphotos

Efterfrågan från skogsägare på förädlade granplantor är i dag högre än tillgången. För att möta det ökade behovet inleder nu Södra och Skogforsk ett samarbetsprojekt för att öka produktionen av förädlade granfrön.

- Det är en positiv trend att efterfrågan är så hög. Förädlade frön ger högre kvalitet och bättre tillväxt på de kommande träden. Detta gagnar både skogsägarens avkastning vid framtida avverkning och kvaliteten på slutprodukterna, säger Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor i ett pressmeddelande.

Nästa steg

Södra jobbar sedan tidigare med ett liknande projekt där fokus ligger på förädlade björkfrön. Nu tar man inomhusodlingen till nästa steg med förädlade granfrön. I växthusplantagen odlas träden enligt Södra tidvis inomhus för att gynna blombildningen och för att träden enbart ska korsa sig med varandra utan pollinering från oförädlade granar utifrån. På så vis överförs alla goda egenskaper i de utvalda granarna till fröna och därmed till de kommande träden.

Södra uppger att projektet med odling av förädlade granfrön pågått sedan hösten 2018. Under våren 2019 kommer de första träden att levereras till anläggningen och fröproduktionen kan inledas.

Långsiktigt projekt

- Detta är ett långsiktigt projekt som löper på i minst tio år. Råvara från skogsbruket är viktigt när fossila produkter och energi ska ersättas, och en ökad avkastning betyder mycket för arbete på landsbygden och välfärden.  Ett av Södras hållbarhetsmål är att erbjuda medlemmarna produkter och tjänster för att uppnå 20 procent högre skogstillväxt på deras skogsfastigheter år 2050. Våra förädlade frön och plantor, med den tillväxtökning som de ger, är viktiga för att nå det målet, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra.

- Projektet innebär en integrering mellan förädlingen som bedrivs av Skogforsk och Södras massförökning. De träd som kommer att odlas i Falkenberg är det bästa förädlingsmaterialet och Skogforsk kommer att göra kontrollerade korsningar på träden i Falkenberg för den fortsatta förädlingen, säger Curt Almqvist, Skogforsks projektledare.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 29 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste