Skogsbolagen går starkt

När de stora skogs­bolagen nu presenterat sina rapporter för tredje kvartalet visar de ­generellt starka resultat. Med sin ökade vinst överträffade SCA också analytikernas förväntningar. 

 

– Massapriserna styrs av utbud och efterfrågan. Efterfrågan på massa är väldigt stabil och drivs framförallt av konsumtionen av hushålls- och toalettpapper världen över och av tillväxten och efterfrågan på dessa produkter i Kina. Vad gäller utbudet så finns det utöver SCA:s nya massabruk i Östrand inga nya, stora massaprojekt, vilket ger en grund för en stabil marknad, säger Oskar Lindström, analytiker på Danske Bank. Foto: Torbjörn Bergkvist


Danske Bank har bland annat analyserat Holmens och SCA:s kvartalsrapporter för det tredje kvartalet 2018 och menar att det finns både omedelbara och mer bakomliggande orsaker till deras starka ekonomi. Höga massapriser och en stark amerikansk dollar är några av de direkt bidragande faktorerna då de flesta skogsbolag har sina kostnader i svenska kronor och sina intäkter i amerikanska ­dollar eller euro.

Stora omstruktureringar

En annan orsak är enligt Danske Bank de stora omstruktureringar som hela den svenska skogsindustrin genomgått sedan finans­krisen 2008/2009. Olönsamma pappersbruk har lagts ner och även produkt­portföljerna har förändrats med en betydligt mindre andel grafiska papper (tidningspapper). 

Ett område som vuxit i takt med bland annat ökad konsumtion av portionsförpackningar och internet­handel är förpackningar och det är ett område som skogsbolagen och pappersbruken satsar mycket på med en mer konsument­inriktad produktion. 

Grädden på moset

– Många tror att det är den ökade internethandeln som är den drivande kraften när det gäller förpackningar men det är inte det som ­drivit den här konjunkturen, utan det är mer som grädden på moset, säger Oskar Lindström, analytiker på Danske Bank och fortsätter:

– När det gäller förpackningar så brukar jag skilja mellan transportförpackningar, så kallad liner som blir till wellpapplådor, och så kallade konsument­förpackningar. Det som driver marknaden för transport­förpackningar är globalisering och längre och mer komplexa logistik­kedjor som kräver mer förpackningar och skydd under transporten och där e-handel är en liten del. Konsumentförpackningar är ännu mer högförädlade med hög tryckbarhet.  Trots att konsumtionen av portions­förpackningar ökar i väst, så är det framförallt på tillväxtmarknader där den stora ökningen sker där människor får bättre ekonomi och inte längre köper livsmedel i lösvikt på en marknad, utan kan handla i en vanlig matbutik och då behövs det mer förpackningar.  

Innovativa produkter

Men det är också innovativa produkter som driver marknaden. 

– Vi har gått från tidnings­papper som till stor del ersatts av digital media till nya produkter på förpackningssidan som drivs av olika positiva, strukturella trender. Nu har vi ­utöver det, även om det inte börjat synas än, det här med biodiesel och nya material och produkter som skogsindustrin skulle kunna börja producera längre fram. Det är många som börjat titta på de här produkterna och det är framförallt biodriv­medel som har en stor potential tack vare att marknaden är så stor, men det finns även en stor efterfrågan på hållbara alternativ till material som cement, djurfoder, textil­fiber och liknande, säger Oskar. 

konjunkturens roll

Han tror att det kommer ske en del prishöjningar på olika skogsprodukter 2019.

– Dels har man redan kommit överens om en prishöjning för tryckpapper som ska gälla från och med årsskiftet och jag vet också att flera håller på att förhandla om prishöjningar för kartong, både Holmen och Billerud Korsnäs har varit tydliga med det och det är också det segment som varit hårdast pressat om man ser till marginalerna, säger Oskar. 

Han menar att man inte får glömma högkonjunkturens roll i det hela. 

– Konjunkturen är konjunkturen, det är ingenting man skapat inom skogsindustrin men sen har vi faktiskt det här med omstruktureringarna, det är något branschen själva har gjort och det är också något man kommer kunna hålla kvar även om det blir en sämre konjunktur, säger Oskar. 

Samtidigt finns också en oro för konjunkturen

– Det har gått bra nu, men när man ser framåt så är många bolag oroliga över konjunkturen och framförallt över massapriset. När det gäller prisökningar för massa har vi nog de bakom oss men det betyder inte att priserna behöver sjunka nu utan jag tror att de är ut­­hålliga, säger Oskar. 

Björn Schubert
bjorn.s@ja.se • 070-683 94 62

Artikeln publicerades torsdag den 22 november 2018

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste