Ökade lager av massaved

Enligt beräkningar från Skogsstyrelsen uppgick landets massavedslager till 3,9 miljoner m3 fub den 30 september i år. Det är 15 procent mer än september 2017. Lagren av barrsågtimmer låg samtidigt på 2,4 miljoner m3 fub, vilket är 5 procent mer än vid samma tidpunkt förra året.

Jämfört med september 2017 är lagren av både massaved och barrsågtimmer högre i år, men jämfört med i somras är lagren antingen mindre eller oförändrade enligt siffror från Skogsstyrelsen. Foto: Mostphotos

Siffror från Skogsstyrelsen visar att massavedslagret bestod av 2,5 miljoner m3fub (kubikmeter fast under bark) tall- och barrmassaved, 0,5 miljoner m3fub granmassaved och 0,8 miljoner m3fub lövmassaved. Massaflislagret omfattade 0,7 miljoner m3fub, vilket enligt Skogsstyrelsen var 6 procent mer än vid samma tid förra året. Siffrorna visar att lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis tillsammans ligger på totalt 7 miljoner m3fub, vilket är cirka 11 procent mer än vid samma tid förra året.

Jämfört med sommarens mätningar den 30 juni 2018, har lagren däremot minskat eller är oförändrade för i stort sett alla sortiment i alla så kallade virkesbalansområden.

Jämfört med tredje kvartalet 2017 uppger Skogsstyrelsen att lagret av barrsågtimmer var något lägre i år i norra delen av landet och större i södra delen. Vid sina beräkningar delar Skogsstyrelsen in ladet i fyra så kallade virkesbalansområden där 1 är nordligast och 4 sydligast.

I område 1 och 2 var lagret 5 procent lägre i år. I virkesbalansområde 3 och 4 var lagret 11 respektive 20 procent större än samma kvartal 2017. Lagret av massaved i virkesbalansområde 1 var 39 procent större i år än vid samma kvartal 2017, vilket enligt Skogsstyrelsen är en betydligt större förändring än i övriga virkesbalansområden.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 07 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste