Lär barn om bioekonomi via mobilapp

Spelappen Grow Forest, som Södra lanserade 2017 i samarbete med företaget Gro Play, har hittills laddats ner 100 000 gånger internationellt. Nu utökas spelets funktioner ytterligare för att fortsätta lära nästa generations skogsägare och medarbetare om skogens del i en bioekonomi.

Spelappen Grow Forest kommer nu med en rad nya funktioner för att ytterligare inspirera och lära barn om skogen och dess roll i bioekonomin. Foto: Södra/Gro Play

Grow Forest är en spelapp för barn om skogsbruk och hur skogen bidrar till samhället och dess ekonomi. Syftet med spelet är att skapa en nyfikenhet och ett intresse för skogen, skogsbruket och hållbara produkter från skogen. Spelet har mottagits väl och i Sverige ligger nedladdningarna på närmare 25 000.

Upptäcka glädjen

– Genom spelet vill vi kunna visa upp vad skog och skogsbruk handlar om och få fler att upptäcka glädjen och möjligheterna med skogen. Det är ett sätt att redan i tidig ålder skapa intresse för skogens centrala roll i en bioekonomi, säger Mats Johansson, chef produkter och tjänster Södra Skog i ett pressmeddelande.

Han får medhåll av medgrundaren.

Lek kopplat till lärande

– Kraften i lek kopplat till lärande är enorm och vi är väldigt glada och stolta över att nu äntligen få bjuda in alla barn och familjer till allt nytt roligt som gör världen i spelet cirkulär.  Att i spelet nu kunna snickra möbler, inreda hus, idka byteshandel och laga mat på skogens råvaror, ger barnen en pedagogisk inblick i avancerade, hållbara system som tom vuxna ibland har svårt att begripa, säger Kristian Lundquist, VD och Medgrundare Gro Play.

Framtidens kompetensförsörjning är en av skogsbranschens stora utmaningar. Ett ökat förstående för skogsbruk kan också gynna den framtida råvarutillgången.

Skapa en nyfikenhet

– Dagens urbanisering gör att inte alla har tillgång till skogen på samma sätt som tidigare och genom spelet vill vi bidra till att göra den mer lättillgänglig. Genom att visa olika möjligheter med skogens och dess produkter vill vi också skapa en nyfikenhet hos unga människor. Vi hoppas att det bidrar till att fler blir intresserade och söker sig till yrken inom vår bransch i framtiden, säger Mats.

Den nya versionen av Grow Forest kan laddas ner gratis i Sverige på iTunes/App Store eller Google Play.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 05 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste