Fortsatt neråt för biodrivmedel

Enligt preliminär statistik från SCB och Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet fortsatte användandet av biodrivmedel minska under augusti då den sjönk med cirka 30 100 kubikmeter. För perioden januari till augusti är nedgången cirka 117 000 kubikmeter, en minskning på omkring 10 procent.

- Försäljningen av ren HVO minskar kraftigt för andra månaden i rad, säger Ulf Svahn, VD för Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet (SPBI) i ett pressmeddelande. Foto: Thinkstock

Under perioden januari till augusti i år uppgick den totala försäljningen av biodrivmedel till cirka 1 150 600 kubikmeter. Det är en minskning med ca 117 000 kubikmeter eller cirka 10 procent.

Minskar kraftigt

Den totala försäljningen av så kallad HVO låg under perioden januari till juni 2018 på 798 800 kubikmeter, vilket är en minskning med cirka 109 000 kubikmeter jämfört med samma period 2017. I augusti sjönk användningen ytterligare med omkring 39 800 kubikmeter.  Försäljningen av ren HVO minskade med runt 30 800 kubikmeter medan användningen av HVO som inblandning i diesel minskade mot augusti 2017, men ökade med cirka 7 400 kubikmeter mot september 2018.

– Det är en nedgång i användningen som ska ses i skenet av att Sverige har bytt huvudsakligt styrsystem för biodrivmedelsanvändningen 1 juli 2018. Det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser annat än att försäljningen av ren HVO minskar kraftigt för andra månaden i rad, säger Ulf Svahn, VD för Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet (SPBI) i ett pressmeddelande.

Sjunkande besinvolymer

Den totala försäljningen av biodiesel (FAME) under perioden januari-augusti 2018 ligger i princip på samma nivå som för samma period 2017.  Enligt SPBI kompenserade Ren FAME-försäljning för lägre låginblandning i diesel.

Försäljningen av biodrivmedel i bensin som består av både etanol och andra biokomponenter minskade med cirka 8 900 kubikmeter jämfört med perioden januari till augusti 2017. Enligt SPBI är det en konsekvens av sjunkande bensinvolymer.

Försäljningen av fordonsgas ligger still under perioden medan biogasandelen fortsätter öka.  

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 02 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste