Grönt ljus för projekt kring bioflygbränsle

Södra undertecknade tidigare i år, tillsammans med strategiska partners, en avsiktsförklaring om en förstudie kring bioflygbränsleproduktion i Småland. Energimyndigheten har nu beviljat konsortiets ansökan vilket leder in förstudien i en ny fas. 

Förstudieprojektet "Från flis till flygplan i Småland" har fått både grönt ljus och löfte om ekonomiskt stöd från energimyndigheten. Foto: Mostphotos

Enligt Södra är dagens marknad för bioflygbränsle underutvecklad. För att förbättra tillgången på hållbart drivmedel till flygsektorn, undertecknade KLM, Södra, Växjö kommun, SkyNRG, Småland Airport, Fores och Luleå Tekniska Universitet en avsiktsförklaring om att undersöka förutsättningarna för bioflygbränsleproduktion i Småland.

Bidrar ekonomiskt

Energimyndigheten har beviljade tidigare i veckan konsortiets förstudieansökan och har även beslutat om att bidra med ekonomiskt stöd till förstudien.

– För att klara omställningen till ett fossilfritt flyg har skogen en betydelsefull roll att spela. Tillsammans med våra partners har vi nu den kompetens som behövs för att komma framåt. Med finansiellt stöd av Energimyndigheten kan Sverige gå före i utvecklingen av ny teknik för att lösa en stor utmaning, säger Henrik Brodin, affärsutvecklare och projektledare för ett fossilfritt Södra i ett pressmeddelande.

Fungerande värdekedja

Förstudien som går under arbetsnamnet ”Från flis till flygplan i Småland”, ska enligt Södra identifiera och utveckla det optimala upplägget för en fungerande värdekedja av bioflygbränsleproduktion i Småland.

Utöver de ovan nämnda parterna i avsiktsförklaringen, ingår även Research Institutes of Sweden (RISE) och Växjö Energi i projektet där RISE har det administrativa ansvaret för arbetet. Alla parter som är involverade bidrar både ekonomiskt och kunskapsmässigt.

Sex ansvarsområden

Projektet ska pågå i 20 månader med start den 2018-11-01 och är uppdelat i sex ansvarsområden; teknikinventering, analys av råmaterial och geografi, teknik-ekonomisk analys av lokal produktion, efterfrågan och distribution samt affärsmodell och utförande. De olika ansvarsområdena tilldelas projektets parter utifrån expertis och sakkunnighet. Energimyndigheten bidrar ekonomiskt med 2,6 miljoner kronor, utöver det går parterna in med egna medel.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades fredag den 02 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste