120 miljoner i ersättning för nyckelbiotoper

Skogsstyrelsen har under årets första åtta månader betalat ut 70 miljoner kronor i ersättning för formellt skydd av nyckelbiotopsrika marker. Samtidigt räknar man med att betala ytterligare cirka 50 miljoner innan årets slut.

Av de totalt 120 miljoner som Skogsstyrelsen betalat ut i ersättning under årets första åtta månader har 60 procent, det vill säga 70 miljoner, gått till skogsägare med nyckelbiotopsrika marker. Foto: Michael Ekstrand, Skogsstyrelsen 

– Detta är mer än det vi räknade med att betala ut innan året började. Vi märker att det finns en ökad medvetenhet hos allt fler skogsägare om att det går att få formellt skydd och därmed en ersättning för skogarna som är värdefulla både ekonomiskt och biologiskt, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd vid Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Formellt skydd 

Regeringen har avsatt totalt 2,5 miljarder kronor extra under en tioårsperiod för att ersätta privata skogsägare som drabbas av formellt skydd av sin skogsmark. Framförallt skyddar Skogsstyrelsen så kallade nyckelbiotoper genom de två skyddsformerna biotopskydd och naturvårdsavtal.

Enligt den nationella strategin för formellt skydd av skog så är skydd av nyckelbiotoper på nyckelbiotopsrika marker en prioriteringsgrund. Minst 12 000 hektar nyckelbiotoper på dessa marker ska skyddas under perioden 2016 till 2020. Målet gäller sammantaget för Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna, som också får del av regeringens satsning.

Ytterligare marker

– Vi är medvetna om att fler registrerade nyckelbiotoper kommer innebära ytterligare marker med en hög andel nyckelbiotop och att detta innebär ekonomiska konsekvenser för den enskilde markägaren. Givet att vi har tillräckliga resurser även framöver ser vi goda förutsättningar att tillsammans klara målet om 12 000 hektar, säger Johan.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 01 november 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste