Förslag om 72 miljoner kronor till branddrabbade

Skogsägare i Gävleborg, Dalarna och Jämtland som drabbades av de stora skogsbränderna i somras ska få ersättning. Skogsstyrelsen föreslår fyra olika stöd på totalt 72 miljoner samt ett särskilt stöd för hantering av brandskadat virke.

Skogsstyrelsen föreslår fyra olika stöd till de tre hårdast drabbade länen om totalt 72 miljoner kronor. Foto: Hampus Paulsson

– Sommarens bränder satte stor press på skogssektorn och innebar också personliga tragedier. Vi bedömer att det stöd vi föreslår skulle ha en lindrande effekt och samtidigt stimulera till att få ut virket ur skogen snabbt innan en massförökning av skadeinsekter riskeras, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist, som presenterade förslaget på en presskonferens i brandhärjade Kårböle, Gävleborg.

Kartlägga skador

Skogsstyrelsen fick i augusti uppdraget från regeringen att kartlägga de skador som skogsbruket drabbats av efter sommarens skogsbränder samt att komma med förslag på hur skogsägarna i de värst drabbade områdena kan kompenseras.

I Skogsstyrelsens utredning föreslås att berörda skogsägare i Dalarna, Gävleborg och Jämtland ska ha möjlighet att få ta del av stödet, eftersom den samlade effekten av ett flertal stora bränder har haft störst påverkan där, både på det regionala samhället och skogssektorn.

Gäller merkostnader

Skogsstyrelsen föreslår ett stöd på totalt 72 miljoner kronor som ska gälla merkostnader vilka inte täcks av försäkringsbolag eller andra delar av regeringens stödpaket. Förslaget har tagits fram i samråd med skogsnäring och berörda myndigheter.

Än så länge är det inte helt klart när stöden kan börja betalas ut men regeringen har aviserat finansiering för 2019. Skogsstyrelsen bedömning är att merkostnader för åtgärder under hösten 2018 ska kunna ersättas retroaktivt.

Föreslår ytterligare utredning

Samtidigt visar Skogsstyrelsens utredning också att det inte är tillräckligt tydligt hur och när staten ska kompensera vid stora skogsskador i framtiden. Skogsstyrelsen föreslår därför att det ska utredas och har även lämnat in ett förslag om utredning av hur det brandskadade virket ska hanteras.

Såhär ser fördelningen av stödet ut enligt Skogsstyrelsens förslag:

- 44 miljoner går till skogsägare för ökade kostnader. Avverkning och transport av brandskadat virke är dyrare. Orsaken är att det kräver särskilda skogsmaskiner, lastbilar och tågvagnar eftersom virke från andra områden inte får bli nedsotat. Ersättningen föreslås bli 20 kronor per kubikmeter för timmer och 50 kronor för energived.
- Tre miljoner kronor till stöd för utmärkning av gränser. Fastighetsgränser behöver märkas ut på nytt eftersom många markeringar skadats eller försvunnit i branden. Bidraget är på 3 000 kronor per kilometer.
- 15 miljoner kronor i stöd till väghållare för uppgradering av vägnätet. På många håll måste vägarna tåla många virkestransporter på kort tid och behöver därför förstärkas. (Reparationer av skador från brandbekämpningen finansieras via MSB och räddningstjänsten.)
- Tio miljoner kronor i stöd till industriföretag eller logistikföretag, som kompensation/för att täcka kostnaderna för dyrare, separat hantering av brandskadat virke för att inte sota ned virke från andra skogar, till exempel vid lagringsplatser och sågverksindustri.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste