Komatsu Forest vill bygga ny fabrik

I Augusti meddelade Komatsu Forest att man har för avsikt att köpa mark på Klockarbäcken i Umeå. Nu går skogsmaskintillverkaren ut med att de vill bygga en helt ny fabrik på området.

Såhär ser de ut, planerna för Komatsu Forets nya fabriksbygge på Klockarbäcken i Umeå. Om allt går i lås kan snart upphandlingar för projektet inledas. Foto: Komatsu Forest

Enligt Komatsu Forest är tanken att bygga en fabrik som tar vara på, och utgår från, människans möjligheter. Företaget uppger att de redan idag har högt ställda krav på arbetsmiljö, säkerhet och produktkvalitet, något som även präglar visionen av en ny fabrik.

– Vi vill ha en fabrik som är anpassad utifrån människans möjligheter, där teknik, god ergonomi och säkerhet främjas och verkar för god kvalitet för tillverkningen. Vi vill bygga en attraktiv och effektiv arbetsplats där våra medarbetare trivs och utvecklas och där vi kan leverera produktkvalitet i framkant, säger Martin Ärlestig, Fabrikschef på Komatsu Forest i ett pressmeddelande.

Miljön viktig

En annan viktig aspekt vid bygget av en ny fabrik är miljön.

– Vi har högt ställda miljömål för vår produktion redan idag, men när en fabrik byggs ny från grunden kan miljövänliga lösningar finnas med hela vägen. Vårt mål är att bli koldioxidneutrala i vår produktion, säger Martin och fortsätter:

– Vi ser det här som en stor investering i regionen, som kommer att bidra till ytterligare arbetstillfällen under hela byggprojektet. Vi ser även fabriken som en del av en större helhet, där en etablering av den nya fabriken bidrar till att stärka regionen som skogstekniskt centrum i Sverige. Regionen har redan idag en stark skogsteknisk position. Det här skulle ytterligare bidra till att stärka den positionen för framtiden.

Krävs stöd

För att det nya fabriksbygget ska kunna bli verklighet krävs det dock en del stöd i företagets satsning. Bland annat menar Komatsu Forest att det krävs en infrastrukturlösning som möter företagets framtida behov av transporter både via väg, med en anslutning till Västra länken, och järnväg. Dessutom behövs ett regionalt investeringsstöd som komplement till Komatsu Forests stora satsning.

Stor investering

– Det här är en av de större investeringarna i företagets historia och som vi förstår en av de större industriella investeringar som görs i Sverige just nu. Vi ser fram emot att alla ingående komponenter går i lås så att vi kan realisera våra planer och börja upphandla för projektet, säger Mitsuru Ueno, VD för Komatsu Forest.  

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste