Bruttoavverkningen väntas ökas under 2018

Skogsstyrelsen beräknar i en färsk prognos att bruttoavverkningen för 2018 kommer uppgå till 92,1 miljoner skogskubikmeter. Det är en ökning med 1,2 miljoner skogskubikmeter jämfört med fjolåret.  

Skogsstyrelsens beräkningar visar att Bruttoavverkningen kommer öka med 1,2 mijloner skogskubikmeter i år jämfört med förra året. Foto: Teresia Borgman

Prognosen bygger på flera olika underlag då statistik över produktion, lager och utrikeshandel för helåret 2018 inte är tillgängliga än. Ett av dessa underlag är produktion av sågade barrträvaror och pappersmassa, skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Bruttoavverkning = all avverkad stamvolym, även det som lämnas kvar i skogen.
Mäts oftast i skogskubikmeter, m3sk, som betyder: stamvolymen ovan stubbskäret inklusive topp och bark.

Källa: Skogsstyrelsen

Räknar fram produktion

Med hjälp av så kallade råvaruåtgångstal, som representerar den mängd råvara som går åt för att producera olika produkter, räknar Skogsstyrelsen fram produktion av sågade barrträvaror och pappersmassa till virkesförbrukningen. Därefter justeras siffrorna för lagerförändringar och import respektive export med rundvirke som avser andra kvartalet 2018.

Innehåller osäklerhet

Prognoser innehåller alltid en del osäkerhet då de till viss del bygger på antaganden. Oväntade händelser kan snabbt förändra förutsättningarna. När det gäller prognosen för bruttoavverkningen för 2018 menar Skogsstyrelsen att det bör betonas att osäkerheten är ovanligt stor när det gäller lagerförändringar och import respektive export med rundvirke.

Framförallt pappersmassa

Den prognostiserade ökningen av bruttoavverkningen 2018 beror framförallt på att produktionen av pappersmassa förväntas öka under 2018. Produktionen av sågade barrträvaror väntas få en liten ökning.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste