Vart tar vägen vägen?

Det är snart 30 år sedan som den senaste kartläggningen över skogsbilvägarna i Götaland genomfördes. För många vägar är informationen idag inaktuell- eller felaktig vilket skapar problem för olika aktörer och därför ska vägarna nu inventeras på nytt.

Efter snart 30 år är det återigen dags för en inventering av Götalands skogsbilvägar. Uppdraget har gått till VMF Syd. Foto: Björn Schubert

Kartläggningen av samtliga Götalands skogsbilvägar leds av Virkesmätningsföreningen syd (VMF Syd) och startar nu under hösten 2018. Arbetet beräknas pågå under en femårsperiod.

Avgörande betydelse

– Korrekt information om hur skogsbilvägarna ser ut är av avgörande betydelse för att virkestransporter skall kunna planeras och genomföras på ett effektivt sätt. Det är även en säkerhetsfråga. En korrekt vägklassning kan också stimulera skogsägarna till investeringar i skogsbilvägar och leda till säkrare och effektivare transporter, säger Anders Svensson, VD VMF Syd i ett pressmeddelande.

Just nu består initiativtagarna till inventeringen av nio större aktörer inom skogsindustrin i Götaland: Bergs Timber, Derome, Holmen, JGA, Moelven, Sveaskog, Sydved, Södra och Vida, men även övriga aktörer är också välkomna att bidra i finansieringen.

Nationell databas

I dag finns väginformation samlad i en gemensam nationell databas hos Trafikverket. Informationen används i olika transportledningssystem av åkerier och inköpsorganisationer för att planera virkestransporterna från skogen till industrin.  

Uppdraget att samla information och inventera skogsbilvägarna i Götaland har gått till VMF Syd som kommer utföra arbetet efter en branschgemensam standard som beskriver exempelvis framkomlighet, vändmöjlighet och bärighet.

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-683 94 62
E-post: bjorn.s@skogsaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 08 oktober 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste